Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 (E-book)

19,95 zł

W sierpniu 2014 roku norma PN-N 19001:2006 będąca dotychczas podstawą systemu WSK została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Firmy, które z mocy ustawy muszą utrzymywać WSK, stanęły przed problemem, gdzie znaleźć wytyczne tego systemu. Jakie są wymagania WSK na dzień dzisiejszy?

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Wewnętrzny System Kontroli (w skrócie WSK) reguluje zasady obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz zasady ewidencji tego obrotu. WSK dotyczy zarówno uzbrojenia, jak i towarów cywilnych mogących mieć zastosowanie w technice wojskowej – towary podwójnego zastosowania. System WSK ma na celu wprowadzenie i utrzymywanie mechanizmów eksportu, importu, tranzytu (ogólnie mówiąc: obrotu) zapewniających, że nie zostaną naruszone żadne krajowe ani międzynarodowe przepisy odnośnie kontroli eksportu. Więcej informacji
Product Name Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001 (E-book)
Symbol 1BG0034
ISBN 978-83-269-6329-2
Data wydania 8 cze 2017
Opis hasłowy wsk, kryteria wsk, norma PN-N 19001
Korzyści dla Ciebie
Dowiesz się:
  • - Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat
  • - Certyfiacja systemu WSK. Stan na luty 2017
  • - WSK w organizacji
  • - Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu
Grupa docelowa Specjalista ds. zarządzania jakością, przedsiębiorca
Format A4
Liczba stron 15
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Mariusz Lewandowski
Wewnętrzny System Kontroli na przestrzeni lat
Certyfikacja systemu WSK. 
WSK w organizacji 
Wykaz obowiązujących norm i aktów prawnych w zakresie kontroli obrotu