Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów (Ebook)

  • Ebook
59,00 zł

Sięgnij po publikację zawierającą zbiór wybranych orzeczeń i interpretacji podatkowych dotyczący kwalifikacji rozmaitych wydatków do kosztów podatkowych, Zyskasz pewność, że Twoje rozliczenia są bezbłędne i nie do podważenia podczas kontroli skarbowej.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Przedsiębiorca może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • pozostaje w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu, 
  • jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, 
  • nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, 
  • jest właściwie udokumentowany.

Warto pamiętać, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność, aby wykazać, że dany wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sięgnij po naszą publikację, a będziesz znać najnowsze wyroki sądów i aktualne stanowisko organów podatkowych dotyczące kosztów uzyskania przychodów.

Więcej informacji
Nazwa produktu Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów (Ebook)
Symbol 3OF0002
ISBN 978-83-269-6365-0
Data wydania 3 lip 2017
Opis hasłowy koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, kup, przychód podatkowy
Korzyści dla Ciebie

Dzięki pubikacji będziesz wiedzieć m.in..:

  • kiedy premie roczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, 
  • czy koszty związane z nauką języka angielskiego można odliczyć od przychodu, 
  • czy zakup pakietów medycznych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych, a także czy koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki.
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 86
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor praca zbiorowa

Kiedy premie roczne zaliczyć do kosztów podatkowych 
Zeskanowany dokument może być podstawą zaliczenia wydatków do kosztów 
Zbycie składników majątkowych niepodlegających amortyzacji – sprawdź, co z kosztami 
Przychód z tytułu dyskonta od obligacji powinien zostać rozpoznany z momentem ich wykupu przez emitenta 
Podatnik musi zadbać o właściwe udokumentowanie poniesionych wydatków 
Koszty związane z nauką języka angielskiego można odliczyć od przychodu 
Po 1 stycznia 2017 r. kompensata i barter nadal w kosztach 
Zakup pakietów medycznych pozwala na odliczenia 
Wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy musi być uzasadnione ekonomicznie 
Poniesione wydatki muszą być prawidłowo udokumentowane 
Niezwrócone kaucje gwarancyjne można odliczyć od przychodu 
Przy sprzedaży środka trwałego sposób wcześniejszego sfinansowania nie ma znaczenia 
Trener odliczy od przychodu wydatki na zakup odzieży sportowej używanej w trakcie zajęć 
Koszty pikniku firmowego pomniejszą przychody spółki 
Wydatki związane z używaniem leasingowanych samochodów można zaliczyć w całości do kosztów 
Archiwizacja elektroniczna faktur wystarczy do prawidłowego udokumentowania wydatków 
Remont czy ulepszenie? – kiedy wydatki można zaliczyć bezpośrednio do kosztów 
Po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji konieczna korekta kosztów 
Wydatki w ramach działań społecznych mogą przynieść korzyści 
Udział kontrahentów w imprezie branżowej to reprezentacja 
Rekompensata dla pracownika za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy jest kosztem podatkowym 
Nie zawsze wydatki związane z finansowaniem drużyny sportowej można zaliczyć do kosztów podatkowych 
Nieodliczony VAT od samochodów pomniejszy przychód 
Wydatek musi być odpowiednio udokumentowany 
Nie zawsze wydatki związane z leasingiem można zaliczyć do kosztów podatkowych 
Przepisy bilansowe nie przesądzają o prawie do rozliczenia kosztu 
Wydatki na studia doktoranckie mogą być kosztem podatkowym 
Spółka nie zaliczy do kosztów wydatków na obsługę prawną w grupie kapitałowej 
Koszty procesowe nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą 
Wynagrodzenie członka zarządu na kontrakcie menedżerskim to koszt podatkowy 
Honorarium komplementariusza za prowadzenie spraw spółki jest kosztem podatkowym wspólnika 
Wydatki na pogrzeb pracownika firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 
Koszty napraw pogwarancyjnych nie stanowią reprezentacji 
Dopuszczalność i moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów