Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna - nowe wydanie (E-book)

  • Ebook
24,76 zł

Każda placówka medyczna narażona jest na kontrole sanepidu. Inspekcja sanitarna nadzoruje i kontroluje warunki higieniczno-sanitarne w podmiotach leczniczych i ma szerokie uprawnienia kontrolne w tym zakresie. Poznaj uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obszary, które podlegają kontroli, aby nie narazić się na wysokie kary, a nawet zamknięcie części lub całości placówki. 

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej umożliwia prowadzenie kontroli w placówkach medycznych. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie tych wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, może zapaść decyzja o zamknięciu placówki lub jej części. Tak poważne konsekwencje wymagają od menedżerów i specjalistów doskonałej znajomości obszarów, które podlegają kontroli oraz uprawnień sanepidu w tym zakresie.

Więcej informacji
Product Name Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna - nowe wydanie (E-book)
Symbol 1BV0014
ISBN 978-83-269-2982-3
Data wydania 1 mar 2014
Opis hasłowy sanepid, kontrole sanepidu, profilatyka zranień, profilaktyka zakażeń, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się:

  • jakie ustawowe uprawnienia wobec podmiotów leczniczych ma Państwowa Inspekcja Sanitarna,
  • jakie obowiązki ma menedżer placówki w razie kontroli,
  • jak ma nadzorować działania związane z ochroną radiologiczną, aby nie narazić się na kary sanepidu,
  • jakie obowiązki ma w zakresie profilaktyki zranień i zakażeń, zwłaszcza te, które mogą podlegać kontroli inspektorów,
  • w jaki sposób można zostać ukaranym w związku z prowadzeniem nieprawidłowej gospodarki odpadami,
  • jakie konsekwencje może ponieść podmiot leczniczy w wyniku uchybień pokontrolnych,
  • jakie kary mogą zostać na niego nałożone.
Grupa docelowa menedżer placówki medycznej, specjalista ds. bhp, gospodarki odpadami, ochrony radiologicznej
Format A4
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Karolina Kornblit