Kontrole i kary ITD - jak się od nich odwołać (E-book)

  • Ebook
69,00 zł

Większość odwołań od kar jest rozpatrywana przez ITD negatywnie, ponieważ niewielu przewoźników umie napisać dobre, skuteczne odwołanie, poparte przepisami prawa. Dzięki takiemu odwołaniu można uzyskać dużo mniejszą karę niż w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet całkowite jej umorzenie. Fachowe porady i wskazówki, jak w praktyce przygotować się na kontrole ITD, opracować odwołania od konkretnych decyzji pokontrolnych i uniknąć kary zamieszczamy w poradniku.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Często zdarza się, że przewoźnicy, którzy dostali karę od Inspekcji Transportu Drogowego, uważają, że zostali ukarani niesłusznie. Twierdzą, że nie naruszyli przepisów albo że winien jest ktoś inny lub że przyczyną naruszenia były po prostu niesprzyjające okoliczności. Oczywiście – w takiej sytuacji można się odwołać od kary, ale trzeba wiedzieć jak. Niestety wiele skarg jest rozpatrywana przez ITD negatywnie, gdyż mało kto potrafi napisać dobre odwołanie, poparte przepisami prawa. Z pomocą przychodzą w tej książce doświadczeni eksperci, którzy zetknęli się w swojej pracy z tysiącami odwołań i doskonale wiedzą, co działa, a co nie. Nasi doradcy podpowiadają Czytelnikom, jak pisać odwołania, żeby zostały rozpatrzone pozytywnie i jakich błędów unikać, żeby nie odebrać sobie szansy na sukces. Omawiają zarówno odwołania pisane do Inspekcji Transportu Drogowego, jak i skargi do sądu na decyzje ITD. Przedstawiają też orzeczenia sądów w sprawach związanych z transportem drogowym – można w nich znaleźć wiele wskazówek, które kary nakładane na przewoźnika są zasadne, a które nie.
Więcej informacji
Nazwa produktu Kontrole i kary ITD - jak się od nich odwołać (E-book)
Symbol 3OZ0012
ISBN 978-83-269-4889-3
Data wydania 21.04.2016
Opis hasłowy kontrola ITD.kontrola ITD. w firmie, kontrola ITD. na drodze, kary ITD., odwołanie od kary ITD., odwołanie do GITD, skarga do sau na decyzję GITD
Korzyści dla Ciebie
Dzięki naszej publikacji:
  • dowiesz się jak napisać poprawne odwołanie od kary ITD, 
  • otrzymasz gotowe wzory odwołań od kar, 
  • unikniesz surowych kar, skutecznie się odwołując - odpowiednio przygotujesz się do kontroli ITD.
Grupa docelowa właściciel firmy transportowej, przedsiębiorca wykonujący przewóz na potrzeby własne, zarządzający transportem w firmie, specjalista ds. transportu
Format N/D
Liczba stron 176
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor praca zbiorowa
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Kto odpowiada za naruszenia przepisów transportowych 
1.1. Kary dla kierowców
1.2. Kary dla właścicieli firm 
1.3. Kary dla zarządzających transportem 
1.4. Zarządzający transportem w firmach prowadzących przewozy na potrzeby własne 
1.5. Gdy właściciel jest zarządzającym lub kierowcą
1.6. Gdy kierowca to zarządzający transportem 
1.7. Kary dla innych uczestników transportu 
Rozdział 2. Wysokość kar 
2.1. Górna granica kary dla przewoźników 
2.2. Dla zarządzających i kierowców nie ma limitów 
Rozdział 3. Jak wyglądają kontrole Inspekcji Transportu Drogoweg
3.1. Kontrola drogowa 
3.1.1. Przebieg kontroli drogowej 
3.1.2. Naruszenia kierowców 
3.1.3. Grzywny dla zarządzającego transportem 
3.1.4. Sankcje dla podmiotu wykonującego przewóz drogowy 
3.2. Kontrola ITD w siedzibach firm transportowych 
3.2.1. Zawiadomienie o kontroli 
3.2.2. Przesunięcie terminu podjęcia kontroli 
3.2.3. Likwidacja lub zawieszenie działalności 
3.2.4. Czas trwania kontroli 
3.2.5. Książka kontroli 
3.2.6. Zakres kontroli 
Rozdział 4. Kiedy firma transportowa może się uchronić przed zapłaceniem kary nałożonej przez ITD 
4.1. Jak można się uchronić przed płaceniem kary 
4.1.1. Kiedy uznaje się, że zapewniliśmy właściwą organizację pracy
4.1.2. Kiedy uznaje się, że zapewniliśmy właściwą dyscyplinę pracy 
4.1.3. Jak wykazać, że zapewniliśmy prawidłowe zasady wynagradzania 
4.1.4. Kiedy uznaje się, że przewoźnik nie miał wpływu na powstanie naruszenia
4.2. Szczególne zasady odpowiedzialności na podstawie ustawy o ruchu drogowym 
Rozdział 5. Odwołania firm transportowych od kar ITD – jakich argumentów warto użyć, a jakich nie 
5.1. Wymagania formalne, które musi spełnić odwołanie
5.2. Jakich argumentów warto użyć w odwołaniu 
5.3. Błędy inspektorów w zakresie ustaleń
5.4. Błędy inspektorów w zakresie prawa materialnego 
5.5. Błędy inspektorów w zakresie prawa procesowego
5.6. Jakiej argumentacji nie używać 
5.7. Które wnioski dowodowe będą skuteczne 
Rozdział 6. Kiedy i jak przewoźnik może złożyć do sądu skargę na karę ITD
6.1. Kiedy uzyskamy umorzenie kary 
6.2. Kiedy są szanse na zmniejszenie kary 
6.3. Kiedy nie warto wnosić skargi do sądu 
6.4. Przedłużenie postępowania może się opłacać
6.5. Na jakie decyzje ITD można złożyć skargę 
6.6. Kiedy i jak wnieść skargę 
6.7. Co powinna zawierać skarga 
6.8. Kto może być pełnomocnikiem 
6.9. Koszty postępowania przed sądem administracyjnym 
6.10. Jak będzie przebiegał proces 
6.11. Co zrobić, gdy się spóźnimy 
6.12. Co zrobić, gdy wyrok jest dla nas negatywny 
Rozdział 7. Przykładowe orzeczenia sądów w sprawach dotyczących kar nakładanych na przewoźników 
7.1. Wyroki w sprawie zwolnienia przewoźnika z kary 
7.1.1. ITD przy nakładaniu kary musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności 
7.1.2. Odpowiedzialność załadowcy za przeładowanie pojazdu 
7.1.3. Zła sytuacja finansowa przewoźnika nie zawsze skutkuje umorzeniem kary 
7.1.4. Zmiana przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenia 
7.1.5. Nie można usprawiedliwiać naruszenia chorobą pracownika 
7.1.6. Konsekwencje postępowania kierowcy obciążają przewoźnika 
7.1.7. ITD musi zbadać aktualną sytuację przewoźnika, rozpoznając wniosek o umorzenie kary 
7.2. Wyroki w sprawie kar za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców 
7.2.1. Rejestr GPS to nie dokumentacja czasu pracy 
7.2.2. W trakcie odpoczynku nie można jeździć z otwartym tachografem 
7.2.3. Kara może zostać nałożona na podstawie ewidencji czasu pracy 
7.3. Kary za brak licencji, zezwoleń i zaświadczeń 
7.3.1. Wspólnicy spółek cywilnych nie mogą być karani oddzielnie 
7.3.2. Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne trzeba mieć przy sobie 
7.3.3. Po ogłoszeniu upadłości przewoźnika wygasa jego licencja 
7.3.4. Pojazdem bez licencji nie wolno nic przewozić
7.3.5. Zamiast świadectwa ATP wystarczy tabliczka 
7.4. Kary w związku z przewozami osób 
7.4.1. Kierowca musi sprawdzić dokumenty zagranicznych pasażerów 
7.4.2. Wyposażenie autobusu to nie jego warunki techniczne 
Rozdział 8. Wzory pism 
8.1. Odwołanie od decyzji o karze za brak licencji do GITD
8.2. Odwołanie od decyzji o karze za nierejestrowaniu za pomocą tachografu wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi do GITD 
8.3. Odwołanie od decyzji o karze za naruszenie obowiązku sczytywania danych z karty kierowcy do GITD 
8.4. Odwołanie od decyzji o karze za nieprawidłowy przewóz towarów niebezpiecznych do GITD 
8.5. Skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego 
8.6. Sprzeciw zarządzającego transportem od wyroku nakazowego 
8.7. Odwołanie od decyzji w sprawie utraty dobrej reputacji nałożonej przez starostę 
8.8. Wniosek do GITD o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej utraty dobrej reputacji
Rozdział 9. Taryfikator kar 
9.1. Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie – kary dla kierowców 
9.2. Załącznik nr 2 do ustawy o transporcie – kary dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, transportem w przedsiębiorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym 
9.3. Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie – kary dla firmy wykonującej
przewóz drogowy
Podstawa prawna