Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

89,00 zł

Książka prezentuje: obowiązujące czasookresy wykonywania obowiązkowych badań instalacji elektrycznych, zakresy badań oraz ich dokumentowanie; zmiany w normach i przepisach – w tym aktualny wykaz obowiązujących elektryka norm wymienionych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie; zmiany wprowadzone nową edycją PN-HD 60364-6:2016-07.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Tematem książki są terminy i zakresy przeprowadzania badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych i innych.  Regulują to ustawy, rozporządzenia oraz normy. Najważniejsze jest Prawo budowlane, ale nie tylko w tej ustawie znajdują się wymagania dotyczące sprawdzeń instalacji elektrycznych. W książce zostały omówione regulacje prawne dotyczące czasookresów sprawdzeń instalacji elektrycznych w różnych obiektach budowlanych, zakresy kontroli, sposoby jej dokumentowania, wymagania dotyczące kwalifikacji osób sprawdzających. Książka zawiera również obowiązujący w 2018 r. wykaz norm z dziedziny elektryki przywołanych w załączniku 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uzupełniony jest on o informacje dotyczące wersji norm nowszych niż podane w rozporządzeniu.

Więcej informacji
Nazwa produktu Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń
ISBN 978-83-269-7933-0
Data wydania 22 lis 2018
Symbol UON0017
Opis hasłowy Sprawdzanie instalacji elektrycznych, czasookresy wykonywania pomiarów, Polskie Normy, pomiary elektryczne
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się: jakie są obecnie zasady stosowania Polskich Norm; jakie przepisy i jak regulują kwestie kontroli instalacji elektrycznych; kto może je wykonywać; jak często powinny być powtarzane; co zmieniło się w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Grupa docelowa elektroinstalator, administrator budynku, pomiarowiec
Format A5
Liczba stron 88
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Janusz Strzyżewski, Janusz Wojnarski, Tomasz Karwat

Od redaktora

Normy i przepisy

Zasady stosowania Polskich Norm

Oznaczenia norm

Nowe zasady numeracji Polskich Norm

Gdzie szukać Polskich Norm

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków

Okresowa kontrola w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych

Niezbędne źródła wiedzy

Czasookresy kontroli okresowych

Zakres czynności kontrolnych

Definicja obiektu budowlanego

Odpowiedzialność utrzymania obiektów budowlanych

Usuwanie uszkodzeń i zgłaszanie nieprawidłowości

Uprawnienia do wykonywania kontroli obiektów budowlanych

Obowiązki wykonawcy prac kontrolno-pomiarowych, zawartość protokołów

Zasady bezpieczeństwa

Zakres kontroli instalacji elektrycznych oraz obowiązujące co roku lub co 5 lat

Elementy instalacji podlegające okresowej kontroli

Badania instalacji odgromowych

Badanie instalacji oświetleniowych

Kontrola pól elektromagnetycznych

Badania w pomieszczeniach specjalnych

Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian

Badania obowiązujące dla instalacji elektrycznych przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkach

Obiekty zwolnione z corocznej kontroli

Kontrole z urzędu

Sankcje karne

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Przechowywanie protokołów z kontroli

Podsumowanie

Wykaz przepisów

Nowe zapisy normy PN-HD 60364-6:2016-07

Zmiany w sprawdzeniach odbiorczych

Zmiany w sprawdzeniach okresowych

Zmiany w zakresie protokołu

Wykaz norm dotyczących elektryki przywołanych w rozporządzeniu o warunkach technicznych