FabrykaWiedzy.com
Konkurencja w sektorze bankowym
Konkurencja w sektorze bankowym

Konkurencja w sektorze bankowym

Celem książki, przez analogię do teorii przedsiębiorstw, jest zaprezentowanie modeli teoretycznych, służących do badań konkurencji w sektorze bankowym, jak również modeli empirycznych uwzględniających szczególną rolę banków w gospodarce. Oprócz szeroko opisanych modeli zaczerpniętych z teorii konkurencji przedsiębiorstwa bankowego (the Industrial Organization Approach to Banking) oraz wyników badań własnych z zastosowaniem tych modeli do polskiego sektora bankowego w książce odniesiono się do działalności kredytowej banków w UE, opisano rynek kredytowy oraz relacje kredytowe, w tym badania dotyczące strategii kredytowych banków. Zaprezentowane wyniki empiryczne badań własnych, dotyczące konkurencji między bankami komercyjnymi w Polsce, dodatkowo pozwalają czytelnikowi zapoznać się ze zmianami, jakie zaszły w polskim sektorze bankowym w ostatnim piętnastoleciu, na tle całego sektora bankowego w UE.Autorka wyraża nadzieję, że książka okaże się interesująca dla różnych grup Czytelników, zarówno dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką sektora bankowego, pragnących uzyskać wiedzę o charakterze praktycznym, jak również studentów kierunku finanse i bankowość.Najpoważniejszą zaletą książki dr Małgorzaty Pawłowskiej jest jej nowoczesność. Wyraża się ona w dwóch aspektach. Po pierwsze, w wykorzystaniu najnowszego światowegoi krajowego dorobku literatury przedmiotu. Po drugie, w zastosowaniu we własnych dociekaniach empirycznych różnych, dobrze dobranych rodzajów metod ilościowych.Dr hab. Krzysztof JackowiczProf. Akademii Leona KoźmińskiegoProblemy konkurencji należą do fundamentalnych, wręcz klasycznych kwestii analizowanych we współczesnym piśmiennictwie bankowo-finansowym (prace naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne). Z tego punktu widzenia recenzowaną pracę uznać należy za próbę syntezy tego, co najważniejsze i najbardziej aktualne w zakresie tej problematyki.Prof. dr hab. Stanisław FlejterskiUniwersytet SzczecińskiMałgorzata Pawłowska jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje również w Instytucie Ekonomicznym NBP

49,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułKonkurencja w sektorze bankowym
ISBN9788325560669
Data wydania31-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron266
WydawcaC.H. Beck
AutorPawłowska Małgorzata
KategoriaBankowość
49,00 zł

brutto

Reklama
pixel