Klasyfikacja budżetowa 2020

  • Nowość
Cena promocyjna 73,50 zł Regular Price 147,00 zł

Podziałki klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały i paragrafy) oraz odpowiedzi na pytania, jak kwalifikować poszczególne dochody i wydatki.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

„Klasyfikacja budżetowa 2020” zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem dwóch najnowszych nowelizacji dokonanych w 2019 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Podano również przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach, wyjaśnienia RIO dotyczące dochodów i wydatków, których klasyfikowanie budziło wątpliwości interpretacyjne, a także pytania i odpowiedzi związane z ujęciem
poszczególnych dochodów i wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Więcej informacji
Product Name Klasyfikacja budżetowa 2020
ISBN 978-83-269-8747-2
Data wydania 19 lis 2019
Symbol UOJ0097
Opis hasłowy Klasyfikacja budżetowa 2020, Podziałki klasyfikacji budżetowej
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:
– dowiesz się, jakie dochody i wydatki ujmować w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany;
– upewnisz się, jak księgować konkretne dochody i wydatki jednostek sektora publicznego, szczególnie te, które nie zostały wymienione wprost w rozporządzeniu;
– poznasz stanowisko RIO dotyczące klasyfikowania poszczególnych dochodów i wydatków.

Grupa docelowa Księgowa, główna księgowa, działy finansowe
Format B5
Liczba stron 211
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Joanna Mrówczyńska
Autor Barbara Jarosz

Klasyfikacja budżetowa 2020

 

Spis treści

Od autora ..................................................................................................................................                   5

 

Rozdział I. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej ............................                     9

1.2. Załącznik nr 2 – klasyfikacja rozdziałów .............................................................................                     15

1.3. Załącznik nr 3 – klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków

(z objaśnieniami) ............................................................................................................................ …….                    70

1.4. Załącznik nr 4 – klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami).                  97

1.5. Załącznik nr 5 – klasyfikacja paragrafów przychodów ....................................................                   150

1.6. Załącznik nr 6 – klasyfikacja paragrafów rozchodów ......................................................                   151

1.7. Załącznik nr 7 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu

bezpieczeństwa zewnętrznego ....................................................................................................                         153

1.8. Załącznik nr 8 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu

bezpieczeństwa wewnętrznego ...................................................................................................                         163

 

Rozdział II. Klasyfikacja budżetowa – pytania i odpowi

edzi 2.1. Dochody z kar za zajęcie pasa drogowego .........................................................................                      175

2.2. Dochody ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i udostępnienia informacji o środowisku oraz wpływy od towarzystw ubezpieczeniowych ..................                   176

2.3. Dochód z zapłaconej należności ...............................................................................................                    177

2.4. Dochody ze sprzedaży drewna odzyskanego z wycinki ...............................................                      178

2.5. Odszkodowanie od ubezpieczyciela ......................................................................................                     179

2.6. Dochód z odsetek od niewykorzystanej dotacji ................................................................                     179

2.7. Zakup kserokopiarki  ...................................................................................................................                       181

2.8. Zakup przedmiotów osobistego użytku dla funkcjonariuszy ....................................                      182

2.9. Zakup leków i materiałów medycznych .............................................................................                      184

2.10. Wydatki na doposażenie świetlicy ....................................................................................                       184

2.11. Zapłata za naprawę kserokopiarki ....................................................................................                       186

2.12. Usługi konserwacji sprzętu ppoż .......................................................................................                       187

2.13. Wymiana uszkodzonego domofonu ..................................................................................                       188

2.14. Faktura za naprawę samochodu .........................................................................................                       189

2.15. Zakup dostępu do portalu wiedzy INFORLEX ...............................................................                      190

2.16. Koszt obmiaru geodezyjnego ................................................................................................                      190

2.17. Wymiana bojlera elektrycznego na nowy ........................................................................                     191

2.18. Koszt kursu prawa jazdy strażaka ......................................................................................                      192

2.19. Utylizacja zużytych składników majątku .........................................................................                      193

2.20. Faktura za pełnienie funkcji inspektora RODO .............................................................                      194

2.21. Wydatki dotyczące kosztów wyjazdu nauczyciela do ucznia ....................................                    194

2.22. Zakup paliwa do samochodu podczas delegacji służbowej .......................................                    195

2.23. Opłata stała za pobór wód podziemnych .........................................................................                      196

2.24. Koszty postępowania rozgraniczeniowego ......................................................................                    197

2.25. Projekt cyfrowy w ramach RPO ...........................................................................................                      197

2.26. Zakup gruntu ................................................................................................................................                      198

2.27. Zakup nowej licencji na rok ...................................................................................................                      198

2.28. Rozliczenie projektu inwestycyjnego ................................................................................                      199

2.29 Jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli ......................................................                       202

2.30 Zwrot niewykorzystanej dotacji ...........................................................................................                      203

2.31 Wydatki związane z projektem Erasmus+ ........................................................................                     204

2.32 Opłata za rejestrację samochodu .........................................................................................                      205

Podstawa prawna  ................................................................................................................................                       207