Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe (E-book)

  • Ebook
37,78 zł

W książce zostały omówione najważniejsze aspekty współpracy z zawodowym kierowcą. Poradnik zawiera podpowiedzi, jak rozwiązywać najtrudniejsze sprawy kadrowe dotyczące zatrudniania kierowców i zawierania umów, rozliczania podróży służbowych i diet, a także jak zabezpieczyć interesy przewoźnika, jeśli pracownik okaże się nieuczciwy.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania
plik E-PUB do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Każda firma wykonująca przewozy nie obejdzie się bez podstawowego ogniwa, jakim jest kierowca. Warto wiedzieć, na jakich zasadach zatrudnić kierowcę oraz jakie będą konsekwencje tego wyboru. Kwestia rozliczania podróży służbowych także nie należy do najłatwiejszych. Zamieszanie wokół diet oraz ryczałtów za nocleg nadal przysparza wielu problemów. W książce znalazło się wiele praktycznych porad dotyczących m.in.:
• zasad zatrudnienia zawodowego kierowcy,
• prawidłowego rozliczania podroży służbowych kierowców,
• wypłacania im diet oraz ryczałtów,
• zabezpieczenia swoich interesów przed nieuczciwością kierowcy,
• kar nakładanych przez ITD.
Więcej informacji
Product Name Kierowca w firmie – zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe (E-book)
Symbol 3OZ0009
ISBN 978-83-269-4670-7
Data wydania 5 kwi 2016
Opis hasłowy umowa z kierowcą, umowa o pracę z kierowcą, zatrudnienie kierowcy, podróż służbowa kierowcy, dieta za podróż służbową, ryczałt za nocleg kierowcy
Korzyści dla Ciebie
  • poznasz najnowsze ineterpretacje trudnych przepisów;
  • sprawdzisz na przykładach, czy dobrze rozliczasz czas pracy kierowców;
  • unikniesz surowych kar za naruszenie przpeisów o czasie pracy kierowców; - skorzystasz z potrzebnych wzorów dokumentów
Grupa docelowa właściciel firmy transportowej, przedsiębiorca wykonujący przewóz na potrzeby własne, zarządzający transportem w firmie, specjalista ds. transportu
Liczba stron 128
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor praca zbiorowa
Spis treści
Umowy z pracownikami – jak sformułować umowę o pracę z kierowcą
Jak sformułować nazwę stanowiska pracy, czyli rodzaj pracy  
Miejsce wykonywania pracy kierowcy 
Jak zapisać w umowie wynagrodzenie
Jak zapisać wymiar czasu pracy 
Kiedy stosować termin rozpoczęcia pracy 
Zapisy dotyczące organizacji pracy 
Zakres obowiązków a umowa o pracę 
Informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia 
Umowy dla kierowcy – umowa zlecenia, o dzieło, agencyjna
Rodzaje umów, na podstawie których można świadczyć pracę 
Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – czym się różnią
Korzyści z zawierania umów cywilnoprawnych 
Podróże służbowe kierowców
Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową 
Świadczenia w związku z podróżami 
Zaliczki na podróż 
Koszty przejazdu  
Wysokość diety krajowej  
Koszty noclegu w podróży krajowej 
Dieta w podróży zagranicznej 
Zwrot kosztów noclegów za granicą 
Diety za podróże służbowe kierowców – jak je rozliczać
Komu przysługuje dieta 
Diety dla samozatrudnionych i zleceniobiorców 
Kiedy kierowca odbywa podróż służbową 
Jak obliczyć wysokość diety 
Czy warto ustalić wyższe stawki diet 
Jak możesz oszczędzić na dietach 
Nieuczciwy kierowca – jak się przed nim zabezpieczyć  
Zanim podpiszesz umowę
Początek współpracy 
Gdy zatrudniasz na umowę zlecenia 
GPS – dodatkowe zabezpieczenia 
Miesięczny ryczałt lub premia zamiast diety 
Diety a podatki i ZUS 
Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego
Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie – kary dla kierowców 
Załącznik nr 2 do ustawy o transporcie – kary dla osób zarządzają¬cych przedsiębiorstwem transportowym, transportem w przedsię¬biorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym 
Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie – kary dla firmy wykonują¬cej przewóz drogowy