FabrykaWiedzy.com
Kazusy z prawa cywilnego Materiały do ćwiczeń
Kazusy z prawa cywilnego Materiały do ćwiczeń

Kazusy z prawa cywilnego Materiały do ćwiczeń

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do Ćwiczeń obejmują kazusy wraz z odpowiedziami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zbiór dotyka zagadnień wiążących się z częścią ogólną prawa cywilnego, jak też z prawem: zobowiązań, rzeczowym, spadkowym, rodzinnym i własności intelektualnej.Zbiór przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych, w szczególności drugiego stopnia, niemniej może być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów administracji, ekonomii bądź innych kierunków studiów, obejmujących kurs z zakresu prawa cywilnego lub jego części.W założeniu opracowanie to pomyślane zostało jako publikacja pozwalająca sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą przez studenta na bazie podręcznika Zarys prawa cywilnego pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Gniewka i prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014), której to książki część autorów niniejszych kazusów jest również współautorami. Dlatego też wiele odpowiedzi do poszczególnych kazusów zawiera odesłania do tego właśnie podręcznika. Jednak uniwersalne ujęcie poruszanej problematyki oraz odwoływanie przez autorów w ramach odpowiedzi także do innych źródeł, tak z zakresu literatury prawniczej, jak i orzecznictwa, pozwala na swobodne korzystanie z tego zbioru także przez studentów uczących się z innych podręczników.Formuła niniejszego opracowania, zawierająca odpowiedzi wyjaśniające zagadnienia prawne poruszane w poszczególnych kazusach, umożliwiać ma studentowi sprawdzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy. W razie potrzeby wystarczy skorzystać z informacji zawartych w odpowiedzi na dany kazus dla zweryfikowania i ewentualnego uzupełnienia zdobytych wiadomości.Wysoki poziom merytoryczny opracowania zapewniają jego autorzy, doktorzy nauk prawnych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, którzy starali się wykorzystać swoje doświadczenie naukowe i dydaktyczne tak, by stworzyć opracowanie jak najbardziej użyteczne dla studentów w procesie zdobywania i doskonalenia wiedzy prawniczej.

69,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułKazusy z prawa cywilnego Materiały do ćwiczeń
ISBN9788325561901
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron372
WydawcaC.H. Beck
AutorKuźmicka-Sulikowska Joanna
KategoriaPrawo cywilne
69,00 zł

brutto

Reklama
pixel