Katalog 65 odpadów. Wydanie II

49,00 zł

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami oraz dalszego zagospodarowania. W celu ułatwienia prawidłowej klasyfikacji, magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie, opracowaliśmy płytę CD, „Katalog 65 odpadów”.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Prowadzenie działalności gospodarczej przyczynia się do wytwarzania określonego rodzaju odpadów, co wiąże się z koniecznością poprawnej klasyfikacji odpadów, ich magazynowania zgodnego z przepisami oraz dalszego zagospodarowania. Właściwe prowadzenie gospodarki odpadowej w firmie może przyczynić się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz uniknięcia kar w przypadku kontroli ze strony organów ochrony środowiska.W celu ułatwienia prawidłowej klasyfikacji, magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie, opracowaliśmy płytę CD, „Katalog 65 odpadów”, którą mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce.Każda z kart odpadów posiada kod odpadu oraz jego nazwę. Dodatkowo scharakteryzowany jest skład chemiczny danego odpadu i opis uszczegóławiający, kiedy dany rodzaj odpadu jest wytwarzany. W kartach zawarto również informacje na temat sposobu minimalizowania ilości wytwarzania danego rodzaju odpadu oraz jego magazynowania wraz ze wskazaniem dodatkowych wymagań, jeżeli zostały określone dla danego odpadu.Informujemy również, w jaki sposób zagospodarować, zgodnie z prawem, dany rodzaj odpadu, czy można go przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami albo też poddać go przetwarzaniu poza instalacjami. W ostatniej części każdej karty zawarte zostały informacje na temat najczęściej popełnianych błędów przy klasyfikacji odpadów, co dodatkowo powinno ułatwić Państwu poprawne sklasyfikowanie danego rodzaju odpadu.

Więcej informacji
Nazwa produktu Katalog 65 odpadów. Wydanie II
Symbol UOU0042
Data wydania 04.07.2018
ISBN 978-83-269-7580-6
Opis hasłowy Karta odpadu, kod odpadu, rodzaj odpadu, klasyfikacja odpadów
Korzyści dla Ciebie
  • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • uniknięcie kar w przypadku kontroli, 
  • ułatwienie prawidłowej klasyfikacji odpadów, 
  • przestrzeganie zasad magazynowania i zagospodarowania odpadów powstających w firmie
Grupa docelowa specjalista ds. ochrony środowiska
Format N/D
Liczba stron N/D
Oprawa N/D
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Mariusz Miętusiewicz
Autor Karolina Szewczyk-Cieślik