FabrykaWiedzy.com
Kalendarz kadrowo-płacowy 2018
Kalendarz kadrowo-płacowy 2018

Kalendarz kadrowo-płacowy 2018

Kalendarz kadrowo-płacowy 2018 zawiera - oprócz poszczególnych miesięcy - także liczne tabele, zestawienia i schematy, obrazujące różne kwestie najczęściej poszukiwane w działach kadr. Wszystko jasno i zwięźle przedstawione

36,78 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Jest wiele kwestii, które specjalista d.s kadr i płac musi często sprawdzać. Jest też wiele takich, które sprawdza rzadziej, ale i tak warto je mieć pod ręką. A najlepiej połączyć je z kalendarzem, aby stworzyć praktyczne narzędzie, z którego pracodawca może stale korzystać w swojej bieżącej pracy. Właśnie z myślą o takich potrzebach powstał Kalendarz kadrowo-płacowy. Zawiera on kilkadziesiąt tabel i zestawień na różne potrzeby: od liczenia czasu pracy i urlopów, po zawieranie umów, pracowników chronionych. Przedstawia także wskaźniki płacowe. Wszystko wygodne do zastosowania, pozwala uniknąć zbędnych obliczeń i szybko znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie.

Spis treci

Wynagrodzenie minimalne w 2018 roku
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w 2018 r.
Dodatki za godziny nadliczbowe - wysokość
Rozliczanie godzin nadliczbowych (kolejność)
Limity godzin nadliczbowych
Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
Skala podatku dochodowego
Kwota zmniejszająca podatek
Koszty uzyskania przychodu
Limit kosztów autorskich
Wysokość diety w przypadku podróży krajowych nieprzekraczających doby
Wysokość diety po zmniejszeniu jej o każdy zapewniony posiłek
Kwoty ryczałtów na noclegi i dojazdy
Stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
Maksymalny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych
Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku (i wymiar pierwszego urlopu)
Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
Wymiar urlopu w pierwszym roku kalendarzowym pracy
Moment nabycia urlopu w pierwszym roku zatrudnienia – przykłady
Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja
Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu
Najważniejsze okresy, od których zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni)
Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – umowy cywilnoprawne
Odpisy na ZFŚS w 2018 roku
Świadczenie urlopowe odpowiadające wysokości odpisu podstawowego*
Odprawa pieniężna dla pracowników
Odprawa pośmiertna
Odprawa emerytalno-rentowa
Limity potrąceń z wynagrodzenia
Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r.
Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika
Różnice między umową zlecenia a umową o pracę
Dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem
Okresy wypowiedzenia – dla umów terminowych i bezterminowych
Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia
Termin nawiązania stosunku pracy
Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę lub wypowiedzeniem zmieniającym
Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika – gdy minie okres ochronny z art. 53 kp
Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
Rodzaje kar porządkowych
Dokumenty przechowywane w aktach osobowych
Szkolenia bhp – kiedy trzeba przeprowadzać
Badania profilaktyczne pracowników
Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia
Przerwy na karmienie dziecka piersią
Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem

Informacje dodatkowe

TytułKalendarz kadrowo-płacowy 2018
ISBN978-83-269-6819-8
Data wydania28-11-2017
SymbolUOB0189
Opis hasłowykalendarz 2018, kadry, wskaźniki 2018, płace, czas pracy 2018
Korzyści dla Ciebie

Dzięki kalendarzowi kadrowo-płacowemu:

- szybko sprawdzisz potrzebną Ci informację z zakresu kadr i płac,

- unikniesz samodzielnych obliczeń czy poszukiwania wskaźników w Internecie

Grupa docelowakadrowa, księgowa, specjalista ds.. Płac, specjalista HR, właściciel firmy
Liczba stron24
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
Autorpraca zbiorowa
KategoriaKalendarze
36,78 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel