Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej (E-book)

  • Ebook
31,40 zł

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ten obowiązek wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości i jest jednym z warunków poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego. Sama ustawa nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do zasad inwentaryzacji, jednak wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane za wiarygodne źródło danych. Poznaj szczegóły!

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Już w 2016 r warto skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. MF z 28 lipca 2016 r. poz. 55). Stanowisko to obowiązuje już przy przeprowadzaniu inwentaryzacji zapasów w 2016 roku, jeśli jednostka stosuje Krajowe Standardy rachunkowości i stanowiska KSR. Warto też pamiętać, iż nowelizacja ustawy o rachunkowości, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. jednoznaczne wskazuje w zmienionym art. 26 ust. 3, iż możliwość wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy tylko tych składników aktywów, które podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub drogą potwierdzenia salda. W przypadku aktywów i pasywów inwentaryzowanych tzw. weryfikacji zapisów w księgach z dokumentacją, prace te muszą być przeprowadzone na ostatni dzień roku obrotowego. Dotychczas było w tym zakresie wiele nieprawidłowości. Zatem przeprowadzając inwentaryzację na 2016 rok należy zwrócić uwagę, aby nie popełnić dotychczasowych błędów.

Więcej informacji
Product Name Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej (E-book)
Symbol 1NJ0021
ISBN 978-83-269-5542-6
Data wydania 15 wrz 2016
Opis hasłowy inwentaryzacja, organizacja pozarządowa, inwentaryzacja roczna, inwentaryzacja w organizacji pozarządowej
Grupa docelowa księgowe w organizacji pozarządowej
Liczba stron 27
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor dr Katarzyna Trzpioła
  1. Terminy przeprowadzania inwentaryzacji
  2. Rola instrukcji inwentaryzacyjnej
  3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  4. Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji
  5. Inwentaryzacja metodą spisu z natury
  6. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda
  7. Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją
  8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych