Jak zatrudnić i zwolnić pracownika. Praktyczne porady mec. Anny Telec (E-book)

  • Ebook
44,10 zł

W książce autorka, długoletni teoretyk i praktyk w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy prezentuje wybrane, najciekawsze,sprawiające w praktyce wiele problemów zagadnienia związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

Droga zawodowa osoby wchodzącej na rynek pracy zaczyna się często od stażu lub praktyki absolwenckiej. Pierwsza forma zatrudnienia sensu stricte to zazwyczaj umowa o pracę na okres próbny, następnie umowa na czas określony, a potem umowa bezterminowa. Wszystkie wymienione podstawy zatrudnienia w różny sposób kształtują prawa i obowiązki stron. Warto je sobie przypomnieć w wolnej chwili. Tym bardziej że w trakcie codziennej pracy, rozliczeń, wypełniania stosu dokumentów specjaliści nie mają czasu na studiowanie całego Kodeksu pracy. Podobnie rzecz ma się ze zwalnianiem pracowników. Szczególne wątpliwości powstają przy konieczności zwolnienia osoby objętej ochroną - np. pracownicy będącej w ciąży..

Więcej informacji
Product Name Jak zatrudnić i zwolnić pracownika. Praktyczne porady mec. Anny Telec (E-book)
Symbol 3OB0033
ISBN 978-83-269-3266-3
Data wydania 11 lip 2014
Opis hasłowy zatrudnianie, zwalnianie pracownika, praktyka, staż, umowa
Korzyści dla Ciebie

Z książki Czytelnik dowie się:

  • W jakim przypadku można zawrzeć z pracownikiem kilka umów na okres próbny?
  • Czy umowę na czas określony można zawrzeć na kilka lat?
  • Czy przerwy w zatrudnieniu mają znaczenie przy ustalaniu stażu zakładowego istotnego dla okresu wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Czy dopuszczalne jest ustalenie dłuższego niż przewiduje Kodeks pracy okresu wypowiedzenia stosunku pracy?
Grupa docelowa kadrowa, księgowa
Format A5
Liczba stron 94
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Zatrudnianie pracowników –  od stażu do umowy na czas nieokreślony

Staż i praktyka absolwencka

Staż osoby bezrobotnej

Praktyka absolwencka

 Umowa na okres próbny

 Bez gwarancji na dalsze zatrudnienie

Umowa na czas określony

Kilkuletnia umowa
Przedłużanie umowy
Umowa przedwstępna
Czasowe powierzenie innej pracy

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę z pracownikiem

Umowa na zastępstwo – rodzaj umowy na czas określony

Umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Zatrudnianie pracowników – w pytaniach i odpowiedziach
 Praca po zakończeniu umowy
Oddelegowanie do innej pracy
Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę
Krótka umowa na zastępstwo

Rozdział 2. Zwalnianie pracowników – od porozumienia stron do wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
Wypowiedzenie umowy o pracę
Liczenie okresów wypowiedzenia
Długość okresu wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub 2 tygodnie
Okres wypowiedzenia obejmujący 3 dni robocze
Błędnie obliczony okres wypowiedzenia
Dłuższy okres wypowiedzenia
Przepisy o wypowiadaniu umów terminowych w  świetle UE
Wypowiedzenie umowy o pracę ciężarnej pracownicy

Zakaz wypowiadania warunków pracy i płacy
Zakaz rozwiązania wypowiedzianej umowy
Zakaz zwolnienia z przyczyny niezawinionej
Możliwość zwolnienia dyscyplinarnego
Rozwiązanie umowy z inicjatywy pracownicy
Roszczenia pracownicy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
Roszczenia pracownicy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Kara grzywny

Błędy pracodawców przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę – wybrane przypadki
Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia
Niepodanie przyczyny wypowiedzenia
Odmowa nawiązania stosunku pracy
Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego
 Wypowiedzenie umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
Właściwość sądów i koszty w sprawach ze stosunku pracy
Sąd rejonowy – I instancja
Koszty sądowe
Opłata za wniesienie pisma
Dodatkowe wydatki
Opłata podstawowa
 Opłata stosunkowa

Zwalnianie pracowników  - w pytaniach i odpowiedziach
 Umowa o pracę obwarowana zastrzeżeniem
 Likwidacja stanowiska pracy
 Zwolnienie pracownicy w wieku przedemerytalnym
 Błędne pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy
 Długotrwałe zwolnienia lekarskie pracownika
Wypowiedzenie deputatu pracowniczego

Długość okresu wypowiedzenia
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Ogólna przyczyna wypowiedzenia
Choroba zawodowa pracownika

Działalność konkurencyjna byłego pracownika
Zmiana warunków wynagrodzenia po przejęciu zakładu pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży
Data rozwiązania umowy o pracę przy nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika
Zwolnienie na mocy porozumienia stron
Praca na zwolnieniu lekarskim
Wypowiedzenie umowy na urlopie bezpłatnym