FabrykaWiedzy.com
Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli(E-book)
Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli

Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli(E-book)

Omówienie praw i obowiązków przedsiębiorcy podczas kontroli skarbowej, podatkowej, ZUS, PIP i Inspekcji Sanitarnej.

26,27 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wypełnienia wiele obowiązków związanych z czynnościami kontrolnymi, które nakładają na nich regulacje zawarte w kilkunastu ustawach. Najważniejsze dotyczą spraw związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych, sanitarnych, prawa pracy i bhp.

Spis treci

URZĘDNICY MAJĄ DUŻO UPRAWNIEŃ KONTROLNYCH
1. WERYFIKACJI PODATKÓW DOKONUJE KILKA INSTYTUCJI
Obowiązek zawiadomienia 
Doręczenie urzędowych dokumentów
Obecność kontrolowanego
Osoba wyznaczona do reprezentowania
Treść upoważnienia
Kontrola na legitymację 
Miejsce kontroli 
Uprawnienia urzędników
Zakończenie kontroli
Kontrola krzyżowa po zamknięciu firmy 
Ponaglenie to sposób na opóźnienie
Sąd rozpatrzy skargę na dłuższy zwrot VAT
Odtwarzanie zebranych dowodów
Korekta deklaracji po kontroli 
2. KOMP E T ENC J E U R Z ĘDU KON T ROL I SK A R BOW EJ 
Kontrola podatkowa wykonywana przez inspektorów
Szeroki zakres uprawnień 
Wyjątki od stosowania przepisów
Omijanie terminów kontroli 
3. INSP E K TOR Z Y Z US M USZ Ą SI Ę Z A POW I EDZ I EĆ
Kontrola w małych i dużych firmach
Uprawnienia inspektora 
Gromadzenie dokumentów
Konieczne przesłuchanie
Końcowe ustalenia
Prawo do zastrzeżeń
4. FI R MĘ SP R AW DZ I I NSP E KC JA P R AC Y
Ważne zawiadomienie
Wniesienie 
Czas na rozpatrzenie skargi
Termin na kontrolę
Sankcje za brak reakcji
Wiążące nakazy
Usunięcie błędów
Obowiązki pracodawcy 
5. WI Z Y TAC JA I NSP E KC J I SA N I TA R N EJ 
Zakres kontroli 
Decyzje inspektora sanitarnego
6. ODPOW I EDZ I NA P Y TA N I A 
Przy e-kontrolach najistotniejsza jest konfiguracja systemów księgowych
Upoważnienie może być doręczone prokurentowi
Kontrola nie powinna być zawieszana
Spółka musi informować o zmianie adresu siedziby
Czynności urzędu nie powinny trwać po zakończeniu kontroli 
Kontrolowany ma 7 dni na złożenie korekty deklaracji w zakresie objętym
postępowaniem 
Podatnik ma prawo porządkować dokumenty w trakcie kontroli 
Inspektor pracy nie zmusi pracodawcy do działania 
Zleceniobiorca nie musi być przeszkolony z bhp 
Nie sumuje się czasu trwania kontroli różnych organów

Informacje dodatkowe

TytułJak uniknąć kłopotów podczas kontroli(E-book)
Symbol3OM0056
ISBN978-83-269-3891-7
Data wydania16-04-2015
Opis hasłowyVAT 2015
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się jakie są Twoje prawa podczas kontroli; 
  • Poznasz uprawnienie kontrolujących Cię organów; 
  • Dowiesz się, jak zakwestionować niekorzystne wyniki kontroli.
Grupa docelowabiura rachunkowe, księgowość, kadry, specjaliści do spraw płac i kadr
FormatA4
Liczba stron60
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaNorbert Pawlikowski
AutorIzabela Rakowska-Boroń - specjalista w zakresie prawa pracy
Bogdan Świąder - doradca podatkowy
KategoriaRachunkowość
26,27 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel