Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę(E-book)

  • Ebook
21,25 zł
Wszelkie należności niewymienione w Kodeksie pracy potrąca się wyłącznie za pisemną zgodą pracownika. Na podstawie tej regulacji pracodawca może dokonywać potrąceń tytułem regulowania zleconych mu przez pracownika pozapracowniczych zobowiązań. Pracownik musi jednak złożyć taki wniosek i wyrazić na to swoją zgodę.
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

W praktyce najczęściej chodzi o regulowanie składek z tytułu członkostwa w organizacjach społeczno-zawodowych (związki zawodowe), samorządzie zawodowym, organizacjach branżowych oraz o spłatę pożyczki udzielanej przez pracodawcę ze środków obrotowych albo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub pożyczki przyznanej pracownikowi w ramach przynależności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Więcej informacji
Product Name Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę(E-book)
Symbol 1BW0028
ISBN 978-83-269-4155-9
Data wydania 8 wrz 2015
Opis hasłowy dobrowolne potrącenia, wynagrodzenie
Korzyści dla Ciebie
Upewnisz się, jak  dokonywać dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 15
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor praca zbiorowa