Inwentaryzacja 2019 + cd z wzorami dokumentów

59,90 zł

"Inwentaryzacja 2019" kompleksowo omawia zagadnienia związane z inwentaryzacją. Jest to przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak należy przeprowadzić inwentaryzację w sposób prawidłowy, tak aby stanowiła ona podstawą do sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego.

Na płycie CD znajdują się wzory dokumentów, które ułatwią pracę i pomogą uniknąć pomyłek.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację.

Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15.

Obowiązek przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, a jego celem jest uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Więcej informacji
Product Name Inwentaryzacja 2019 + cd z wzorami dokumentów
ISBN 978-83-269-8497-6
Data wydania 23 sie 2019
Symbol ZOM0037
Opis hasłowy zamknięcie roku, remanent, inwentaryzacja
Korzyści dla Ciebie
  • zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne z prawem,

  • łatwo dopasujesz treść prezentowanych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych do konkretnej sytuacji,

  • unikniesz błędów przy sporządzaniu inwentaryzacji i rozliczaniu różnic ujawnionych w jej trakcie;

Grupa docelowa Księgowość
Format B5
Liczba stron 75
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Katarzyna Trzpioła

Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji 
Etapy rozpoczęcia prac 
Kierownik wydaje zarządzenie 
Powołanie zespołu przeprowadzającego inwentaryzację
Określenie obowiązków i praw osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury 
Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji 
Organizacja szkolenia
Przygotowanie do spisu rejonów i pól spisowych 
Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i sprzętu
Inwentaryzacja metodą spisu z natury 
Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego 
Ważne jest prawidłowe oznaczenie środka trwałego 
Stosowanie uproszczeń
Spis z natury zapasów – ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową 
Zawartość arkuszy spisowych 
Zasady, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe 
Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury 
Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda
Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności 
Druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach
Przyczyny powodujące różnice inwentaryzacyjne w formie potwierdzenia sald 
Odpisy aktualizujące wątpliwe należności 
Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją 
Środki trwałe w budowie 
Wartości niematerialne i prawne 
Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych 
Straty w kosztach podatkowych 
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek 
Nadwyżki to przychód podatkowy 
Zapasy księgowane w innej cenie niż cena zakupu 
Ewidencja księgowa niedoborów zaliczonych do ubytków naturalnych 
Ewidencja księgowa niedoborów w środkach trwałych 
Zawiniony niedobór w kasie 
Fałszywy banknot wykryty w trakcie inwentaryzacji 
Korekta VAT 
Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji 
Błędy dotyczące ogólnych zasad inwentaryzacji 
Błędy dotyczące dokumentacji 
Błędy dotyczące przebiegu spisów 
Błędy dotyczące przebiegu potwierdzeń salda
Błędy dotyczące przeprowadzania weryfikacji
Błędy dotyczące rozliczenia inwentaryzacji