FabrykaWiedzy.com
Inwentaryzacja 2017
Inwentaryzacja 2017

Inwentaryzacja 2017

W publikacji przeczytasz o:

- etapach inwentaryzacji,

- metodach inwentaryzacji,

- sposobie ujęcia różnic inwentaryzacyjnych,

- zasadach dokonywania kompensat,

- terminach przechowywania dokumentów,

 

49,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację. Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15. Obowiązek przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, a jego celem jest uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Spis treci

Częstotliwość, terminy i formy inwentaryzacji 
Etapy rozpoczęcia prac 
Kierownik wydaje zarządzenie 
Powołanie zespołu przeprowadzającego inwentaryzację 
Określenie obowiązków i praw osób powołanych do przeprowadzenia spisu z natury 
Opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji 
Organizacja szkolenia 
Przygotowanie do spisu rejonów i pól spisowych 
Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i sprzętu 
Inwentaryzacja metodą spisu z natury 
Spis z natury środków pieniężnych konieczny na ostatni dzień roku obrotowego 
Ważne jest prawidłowe oznaczenie środka trwałego 
Stosowanie uproszczeń 
Spis z natury zapasów – ewidencję magazynową trzeba uzgodnić z ewidencją księgową 
Zawartość arkuszy spisowych 
Zasady, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe 
Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury 
Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda 
Zweryfikowanie prawidłowości stanu należności 
Druk potwierdzenia salda w dwóch egzemplarzach 
Przyczyny powodujące różnice inwentaryzacyjne w formie potwierdzenia sald 
Odpisy aktualizujące wątpliwe należności 
Porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją 
Środki trwałe w budowie 
Wartości niematerialne i prawne 
Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych 
Straty w kosztach podatkowych 
Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek 
Nadwyżki to przychód podatkowy 
Zapasy księgowane w innej cenie niż cena zakupu 
Ewidencja księgowa niedoborów zaliczonych do ubytków naturalnych 
Ewidencja księgowa niedoborów w środkach trwałych 
Zawiniony niedobór w kasie 
Fałszywy banknot wykryty w trakcie inwentaryzacji 
Korekta VAT 
Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji 
Błędy dotyczące ogólnych zasad inwentaryzacji 
Błędy dotyczące dokumentacji 
Błędy dotyczące przebiegu spisów 
Błędy dotyczące przebiegu potwierdzeń salda 
Błędy dotyczące przeprowadzania weryfikacji 
Błędy dotyczące rozliczenia inwentaryzacji 

Informacje dodatkowe

TytułInwentaryzacja 2017
ISBN978-83-269-6754-2
Data wydania25-10-2017
SymbolUOM0148
Opis hasłowyinwentaryzacja, zamknięcie roku
Korzyści dla Ciebie

Zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne z prawem;
Łatwo dopasujesz treść prezentowanych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych do konkretnej sytuacji;
Unikniesz błędów przy sporządzaniu inwentaryzacji i rozliczaniu różnic ujawnionych w jej trakcie.

Grupa docelowaksięgowe
FormatB5
Liczba stron70
Oprawamiękka
WydawnictwoOficyna Prawa Polskiego
WydawcaKatarzyna Bednarska
Autordr Katarzyna Trzpioła
KategoriaRachunkowość
49,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel