Instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Ebook)

  • Ebook
19,90 zł

W ebooku przedstawiono zasady układania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opisano, jakie elementy instalacji telekomunikacyjnej powinny być w poszczególnych rodzajach obiektów, przedstawiono wymagania dotyczące punktu styku i rozprowadzania instalacji w budynku.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Począwszy od roku 2013 nowo wznoszone wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej powinny być wyposażane w instalacje telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Szczegółowe zalecenia w zakresie instalacji telekomunikacyjnych zawiera rozdział 8a rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Publikacja prezentuje wymagania wynikające z rozporządzenia dotyczące instalacji telekomunikacyjnych w różnych rodzajach budynków.

Więcej informacji
Nazwa produktu Instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Ebook)
Symbol 1BN0043
ISBN 978-83-269-7547-9
Data wydania 8 cze 2018
Opis hasłowy Instalacje telekomunikacyjne, telekomunikacja
Korzyści dla Ciebie

Z ebooka dowiesz się:

- jakie wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych zawiera rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- jakie elementy mają wchodzić w skład instalacji telekomunikacyjnych w zależności od przeznaczenia budynków,

- jakie wymagania musi spełniać połączenie instalacji telekomunikacyjne w budynku z siecią publiczną,

- jakie wymogi dotyczące bezpieczeństwa należy stosować w tych instalacjach.

Grupa docelowa projektant instalacji elektrycznych, służby utrzymania ruchu
Format N/D
Liczba stron 14
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Janusz Strzyżewski

Przepisy ogólne w WT
Elementy instalacji telekomunikacyjnej
Wymagania dotyczące punktu styku
Rozprowadzenie instalacji telekomunikacyjnych