FabrykaWiedzy.com

Ochrona przed zagrożeniami

Lista Siatka

 1. Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych

  Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych
  Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych

  Poradnik przeznaczony dla wykonawców i administratorów systemów alarmowych instalowanych w instytucjach podległych MON. Książka przedstawia zasady wykonywania tych systemów według aktualnych Norm Obronnych.

  Cena brutto:
  25,00 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 2. Instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Ebook)

  Instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Ebook)
  Instalacje telekomunikacyjne w budynkach (Ebook)

  W ebooku przedstawiono zasady układania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opisano, jakie elementy instalacji telekomunikacyjnej powinny być w... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  19,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 3. Przykład doboru układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej (Ebook)

  Przykład doboru układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej (Ebook)
  Przykład doboru układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej (Ebook)

  W ebook przedstawiono zasady doboru układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w obiekcie przemysłowym. Opisano pomiary, które wykonuje się w celu wyboru odpowiedniego rozwiązania. Podano wyniki pomiarów przeprowadzonych w obiekcie i decyzje podjęte przez projektanta na... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  19,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 4. Sprawdzanie instalacji odgromowej (Ebook)

  Sprawdzanie instalacji odgromowej (Ebook)
  Sprawdzanie instalacji odgromowej (Ebook)

  W ebooku przedstawiono wskazówki, jak prawidłowo sprawdzać instalację uziemiającą. Opisano metody  kontroli instalacji odgromowej, sposoby dokumentowania pomiarów, metrykę urządzenia piorunochronnego. Zaprezentowano zmiany w normach dotyczących ochrony odgromowej.

  Cena brutto:
  39,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 5. Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych (Ebook)

  Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych (Ebook)
  Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych (Ebook)

  W ebooku przedstawiono zadania, które spełniają systemy detekcji gazów. Opisano czynniki wpływające na dobór systemów do konkretnych warunków oraz zaprezentowano charakterystyki  stosowanych czujników.

  Cena brutto:
  39,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 6. Oświetlenie sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych (Ebook)

  Oświetlenie sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych (Ebook)
  Oświetlenie sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych (Ebook)

  Małe boiska szkolne i rekreacyjne usytuowane przy szkołach i w osiedlach użytkowane także po zapadnięciu zmroku wymagają właściwego oświetlenia. Źle dobrane oświetlenie nie tylko nie zapewni komfortu użytkowania, ale także może zakłócać niechcianym światłem... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  23,37 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 7. Ochrona przed porażeniem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41 (Ebook)

  Ochrona przed porażeniem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41 (Ebook)
  Ochrona przed porażeniem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41 (Ebook)

  W ebooku omówiono najważniejsze postanowienia zawarte w normie PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Dotyczące... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  23,37 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 8. Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”) (Ebook)

  Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”) (Ebook)
  Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”) (Ebook)

  W wydanej w grudniu 2015 r. polskiej wersji normy PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia wprowadzono sporo istotnych zmian technicznych oraz wiele innych drobnych poprawek w stosunku do pierwszej edycji z 2006 r. W... czytaj więcej »

  Cena brutto:
  60,27 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 9. Przewody grzewcze - ochrona obiektów przed śniegiem i mrozem (E-book)

  Przewody grzewcze - ochrona obiektów przed śniegiem i mrozem
  Przewody grzewcze - ochrona obiektów przed śniegiem i mrozem (E-book)
  Pozycja dla elektryków, właścicieli oraz zarządców nieruchomości, którzy nie chcą co roku walczyć ze śniegiem i mrozem. Autor - mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - opisuje jak działają przewody... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  29,00 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka
 10. Przebudowa ochrony odgromowej po zamontowaniu masztu na dachu - analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego (E-book)

  Przebudowa ochrony odgromowej po zamontowaniu masztu na dachu - analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego
  Przebudowa ochrony odgromowej po zamontowaniu masztu na dachu - analiza ryzyka dla domu jednorodzinnego (E-book)
  Po dostawieniu nowych urządzeń na dachu, na przykład masztu antenowego konieczna może być rozbudowa istniejącego zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. Działanie to zazwyczaj jest niezbędne, aby nowe urządzenia również były chronione przed bezpośrednim... czytaj więcej »
  Cena brutto:
  19,90 zł

  brutto

  Dodaj do koszyka

Lista Siatka

Reklama
pixel