Instalacje elektryczne na budowie

89,00 zł

Książka zawiera porady dotyczące zasilania budowy w energię elektryczną, rozdziału energii, przewodów i rozdzielnic stosowanych na tym terenie. W rozdziałach o oświetleniu autor zestawia, na podstawie Polskich Norm, wymogi dotyczące średniego natężenia oświetlenia, dopuszczalnej wartości olśnienia, równomierności oświetlenia terenu budowy.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja przedstawia zagrożenia związane z użytkowaniem na budowie urządzeń i instalacji elektrycznych, a także opisuje środki ochrony przed tymi niebezpieczeństwami.

Omawia też odpowiednie przepisy BHP. Ponadto w książce zamieszono porady dotyczące zasilenia budowy w energię elektryczną, m.in. przydatne do obliczenia mocy zapotrzebowanej, wskazówki na temat rozdziału energii elektrycznej.

Opisane są przewody stosowane na terenie budowy oraz wymagania dotyczące rozdzielnic wykorzystywanych w tym miejscu.

W rozdziałach o oświetleniu autor zestawia, na podstawie Polskich Norm, wymogi dotyczące średniego natężenia oświetlenia, dopuszczalnej wartości olśnienia, równomierności oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barwy światła w różnych miejscach pracy (i przy różnych czynnościach) na budowie.

Więcej informacji
Product Name Instalacje elektryczne na budowie
ISBN 978-83-269-8366-5
Data wydania 23 maj 2019
Symbol UON0018
Opis hasłowy instalacja elektryczna, budowa, teren budowy, urządzenia elektryczne
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiecie się Państwo m.in.:

  • jak zasilać urządzenia na budowie w energię elektryczną;
  • co mówią przepisy BHP o ochronie przed niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem energii elektrycznej na budowie;
  • jak oświetlać prace na budowie.
Grupa docelowa projektant, elektroinstalator, inwestor, administrator budynku,
Format A5
Liczba stron 92
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Rafał Kępka
Autor Janusz Strzyżewski

Przepisy o instalacjach elektrycznych na budowie

Rozporządzenia wydane na podstawie Kodeksu pracy

Rozporządzenia wydane na podstawie Prawa budowlanego

 

Norma PN-HD 60364–7–704:2010 o instalacjach elektrycznych na budowie

Instalacje objęte normą

Zalecenia normy

Inne normy przydatne na budowie

 

Unikanie zagrożeń w pobliżu linii elektroenergetycznych

Zagrożenia występujące w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

Prace przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

Oznaczenie strefy niebezpiecznej

Transport pod liniami napowietrznymi

Organizacja prac w strefie niebezpiecznej

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Środki ochrony od porażeń

Wybór środków ochrony w zależności od strefy

Strefa I

Strefa II

Strefa III

Strefa IV

Inne zalecenia dotyczące środków ochrony

 

Zasilanie budowy w energię elektryczną

Wskazówki do obliczenia mocy zapotrzebowanej

Budowa o mocy zapotrzebowanej do 50 kW

Budowa o mocy zapotrzebowanej od 50 do 500 kW

Zasilanie z zespołu prądotwórczego

 

Rozdział energii elektrycznej na terenie budowy

Przewody sieci rozdzielczej

Rozdzielnice na budowie

Instalacje w stałych obiektach zaplecza budowy

 

Jakie oświetlenie należy stosować na terenie budowy

Przepisy na temat oświetlenia na budowie

Wymagania normatywne dla oświetlenia podstawowego

Stosowanie oświetlenia awaryjnego .

Materiały źródłowe .

 

Światło na budowie nie może przeszkadzać sąsiadom i pracownikom

Światło przeszkadzające według normy i przepisów

Przykłady rozwiązań

Sprawdzanie i odbiory urządzeń oświetleniowych stanowiących stałe wyposażenie terenu budowy