Informator kadrowego 2020

 • Bestseller
Cena promocyjna 19,95 zł Regular Price 39,90 zł

Ponad 80 tabel i zestawień – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa  i  kontrolami PIP.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja „Informator kadrowego 2020” to tabele, zestawienia, schematy i wskazówki krok po kroku, które są prawdziwym dobrodziejstwem dla działu kadr.

Wszystkie podstawowe informacje potrzebne w pracy specjalisty personalnego zebrane w wygodnej formie, ułatwiającej ich znalezienie i zastosowanie. Plus ich omówienie, wraz z uwagami, wskazówkami podstawami prawnymi, wyrokami sądowymi.

„Informator kadrowego 2020” to nie tylko wskaźniki. To prawdziwa kopalnia przydatnych informacji.

Jeżeli na przykład pracodawca:

- nie wie, czy podana przyczyna wypowiedzenia jest „w porządku”,

- zastanawia się, jaki tryb zwolnienia wpisać w świadectwie pracy,

- nie jest pewien do której części akt osobowych wpiąć dany dokument

- chce sprawdzić czy w dobrej kolejności liczy urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,

to „Informator kadrowego 2020” pozwoli znaleźć te informacje szybciej niż inna publikacja czy Internet.

Więcej informacji
Product Name Informator kadrowego 2020
ISBN 978-83-269-8775-5
Data wydania 2 gru 2019
Symbol UOB0281
Opis hasłowy Wskaźniki kadrowe, wskaźniki płacowe, 2020, czas pracy 2020, urlopy, wskaźniki, wynagrodzenia, płace, kontrole PIP
Korzyści dla Ciebie
 • szybko sprawdzisz wskaźniki kadrowe lub procedury
 • unikniesz błędów i nie zapomnisz o niczym istotnym
 • oszczędzisz sobie obliczeń lub przeszukiwania Internetu
Grupa docelowa Specjaliści ds. kadr i płac
Format A6
Liczba stron 156
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Magdalena Urbańska
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Wrońskiej-Zblewskiej

SPIS TREŚCI

 1. Zatrudnianie
 • Rodzaje umów o pracę
 • Termin nawiązania stosunku pracy
 • Obowiązkowe elementy umowy o pracę
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego pracownika
 • Różnice między umową zlecenia a umową o pracę
 • Dodatkowe umowy, które można zawrzeć z pracownikiem

 

 1. Zwalnianie
 • Okresy wypowiedzenia
 • Skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia
 • Tryb rozwiązania umowy o pracę
 • Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę lub wypowiedzeniem zmieniającym
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
 • Zdarzenia uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (z orzecznictwa SN)
 • Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika (z art. 53 Kodeksu pracy)
 • Zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika – gdy minie okres ochronny z art. 53 kp
 • Tryb i podstawa zwolnienia wpisywane w świadectwie pracy
 • Terminy ważne przy rozwiązywaniu umowy o pracę
 • Okoliczności, których skutkiem jest wygaśnięcie umowy o pracę

 

III. Obowiązki stron stosunku pracy

 • Świadczenia przysługujące uczącemu się pracownikowi
 • Dodatkowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20, 50, 100 lub 250 pracowników
 • Dodatkowe obowiązki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
 • Rodzaje kar porządkowych
 • Terminy ważne przy nakładaniu kar porządkowych
 • Instrukcja – Jak nałożyć karę porządkową
 • Dokumenty przechowywane w aktach osobowych

 

 1. Obowiązki związane z bhp
 • Szkolenia bhp – kiedy trzeba przeprowadzać
 • Badania profilaktyczne pracowników

 

 1. Urlopy wypoczynkowe
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Moment nabycia urlopu w pierwszym roku zatrudnienia – przykłady
 • Urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ciągu roku
 • Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego – instrukcja
 • Urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego pracownika niepełnoetatowego – instrukcja
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego
 • Okoliczności powodujące przesunięcie lub przerwanie urlopu
 • Najważniejsze okresy, od których zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni)
 • Zwolnienia od pracy (najbardziej popularne)
 • Udzielanie zaległych urlopów
 • Przesunięcie i przerwanie urlopu wypoczynkowego

 

 1. Ochrona rodzicielstwa
 • Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4. roku życia
 • Przerwy na karmienie dziecka piersią
 • Urlopy związane z rodzicielstwem

 

VII. Wynagrodzenia i odprawy

 • Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2020 roku
 • Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
 • Odprawa pieniężna dla pracowników
 • Odprawa pośmiertna
 • Odprawa emerytalno-rentowa
 • Limity potrąceń z wynagrodzenia
 • Diety
 • Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych
 • Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (wartości maksymalne)

 

VIII. Czas pracy

 • Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2020 roku
 • Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2020 roku
 • Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2020 roku
 • Godziny pracy pracowników zatrudnionych na 1/2, 1/3 i 1/4 etatu w 2020 r.
 • Dodatki za godziny nadliczbowe
 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe – instrukcja
 • Limity godzin nadliczbowych
 • Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej albo nadliczbowej
 • Dodatki za nadgodziny w różnych przypadkach
 • Czas wolny za nadgodziny
 • Przerwy, które pracodawca może – ale nie musi – wprowadzić
 • Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne
 • Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy
 • Systemy czasu pracy – przesłanki stosowania
 • Wyjścia pracowników w celu załatwienia spraw prywatnych

 

 1. Spory sądowe
 • Rodzaje roszczeń pracowniczych
 • Koszty w sprawach z zakresu prawa pracy

 

 1. Kontrole
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIP
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
 • Dokumenty pokontrolne
 • Środki prawne wydawane przez inspektora pracy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
 • Egzekucja wydanych przez inspektora pracy decyzji administracyjnych (nakazów)
 • Ważne terminy

 

 1. Listy kontrolne
 • Kiedy pracodawca ryzykuje uznaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło za ukrytą umowę o pracę?
 • O czym musi pamiętać pracodawca zatrudniający nowego pracownika?
 • O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę?