Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

69,00 zł

Każdy proces inwestycyjny, niezależnie od branży, a także rodzaju terenu na którym jest prowadzony - wiąże się z wytyczeniem granic geodezyjnych. Geodezja jest więc początkiem każdej inwestycji. Przedstawiamy zbiór aktów prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na różnych terenach: kolejowych, drogowych, magazynowych itd.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

W książce zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

Więcej informacji
Product Name Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem
ISBN 978-83-269-6598-2
Data wydania 26 lip 2017
Symbol UOY0014
Opis hasłowy Geodezja, Kartografia, Prowadzenie inwestycji, Lokalizacja inwestycji, Budowa, Podział działek, Przepisy budowlane, Inwestor, Prawo budowlane,
Korzyści dla Ciebie

1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.

2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.

3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.

4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelktrycznych

Grupa docelowa Geodeta, Kartograf, Mierniczy, Inżynier budowy, Projektant budowlany, Architekt budowlany
Format B5
Liczba stron 132
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Edyta Samsel
Autor Arkadiusz Kampczyk

Wstęp 2
1. Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii
Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Instytucje dyscyplinarne
Zadania starostów
Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych
Organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Podstawowe zasady wykonywania kontroli
Regulacje prawne stanowiące podstawę organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
2. Postępowanie w sprawie warunków zabudowy a jego zawieszenie
3. Odległości usytuowania budynków i budowli od granic nieruchomości
Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych
Usytuowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych
4. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych
5. Budowy niewymagające pozwolenia
6. System Elektronicznej Skrzynki Podawczej
7. Wybrane Polskie Normy w geodezji i kartografii
8. Drogownictwo kołowe
9. Drogownictwo kolejowe
Tabela 1. Wykaz podstawowych regulacji prawnych
Wykaz użytych skrótów