FabrykaWiedzy.com
Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)
Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)

Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)

Każdy proces inwestycyjny, niezależnie od branży, a także rodzaju terenu na którym jest prowadzony - wiąże się z wytyczeniem granic geodezyjnych. Geodezja jest więc początkiem każdej inwestycji. Przedstawiamy zbiór aktów prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na różnych terenach: kolejowych, drogowych, magazynowych itd.

69,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Przeczytaj fragment
Dodaj do koszyka

Szczegóły

W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

Spis treci

Wstęp 
1. Wprowadzenie do systemu prawnego obowiązującego w geodezji i kartografii 
Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
Instytucje dyscyplinarne 
Zadania starostów 
Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych 
Organizacja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
Podstawowe zasady wykonywania kontroli 
Regulacje prawne stanowiące podstawę organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 
2. Postępowanie w sprawie warunków zabudowy a jego zawieszenie 
3. Odległości usytuowania budynków i budowli od granic nieruchomości 
Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych 
Usytuowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych 
4. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych 
5. Budowy niewymagające pozwolenia 
6. System Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
7. Wybrane Polskie Normy w geodezji i kartografii 
8. Drogownictwo kołowe 
9. Drogownictwo kolejowe 
Tabela 1. Wykaz podstawowych regulacji prawnych 
Wykaz użytych skrótów

Informacje dodatkowe

TytułGeodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)
Symbol3OL0005
ISBN978-83-269-6598-2
Data wydania11-09-2017
Opis hasłowyGeodezja, Kartografia, Prowadzenie inwestycji, Lokalizacja inwestycji, Budowa, Podział działek, Przepisy budowlane, Inwestor, Prawo budowlane,
Korzyści dla Ciebie

1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.

2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.

3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.

4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelektrycznych

Grupa docelowaGeodeta, Kartograf, Mierniczy, Inżynier budowy, Projektant budowlany, Architekt budowlany
Liczba stron132
WydawnictwoWiedza i Praktyka
AutorArkadiusz Kampczyk
KategoriaInwestycje w nieruchomości
69,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel