Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)

  • Ebook
69,00 zł

Każdy proces inwestycyjny, niezależnie od branży, a także rodzaju terenu na którym jest prowadzony - wiąże się z wytyczeniem granic geodezyjnych. Geodezja jest więc początkiem każdej inwestycji. Przedstawiamy zbiór aktów prawnych związanych z prowadzeniem inwestycji na różnych terenach: kolejowych, drogowych, magazynowych itd.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

W publikacji zebrano aktualne przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii wraz z ich komentarzem. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na regulacje prawne istotne dla geodetów oraz innych grup zawodowych „wokół geodezyjnych”. Uwzględniono również regulacje prawne skupiające się wokół drogownictwa kołowego i kolejowego, które to charakteryzują się odmienną specyfiką i dodatkowym zakresem regulacji prawnych, posiadając tym samym wpływ na prace geodezyjne i kartograficzne. Regulacje prawne wchodzące w skład geodezyjnej obsługi inwestycji (oprócz prawa geodezyjnego i kartograficznego) obejmują m.in. prawo budowlane, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne – a także wiele innych aktów prawnych. Niniejsza publikacja zbiera i porządkuje wszystkie akty prawne dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji.

Więcej informacji
Nazwa produktu Geodezja i Kartografia. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem (E-book)
Symbol 3OL0005
ISBN 978-83-269-6598-2
Data wydania 11.09.2017
Opis hasłowy Geodezja, Kartografia, Prowadzenie inwestycji, Lokalizacja inwestycji, Budowa, Podział działek, Przepisy budowlane, Inwestor, Prawo budowlane,
Korzyści dla Ciebie

1. Zbiór obowiązujących aktów prawnych związanych z geodezją a przydanych inwestorom.

2. Komentarz i wyjaśnienie przepisów związanych z lokowaniem inwestycji.

3. Praktyczne przykłady dotyczące odległości obiektów od granic działki.

4. Wskazówki odnośnie usytuowania obiektów liniowych, np. sieci energoelektrycznych

Grupa docelowa Geodeta, Kartograf, Mierniczy, Inżynier budowy, Projektant budowlany, Architekt budowlany
Format N/D
Liczba stron 132
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca N/D
Autor Arkadiusz Kampczyk