FabrykaWiedzy.com
Generalny akt administracyjny
Generalny akt administracyjny

Generalny akt administracyjny

W monografii podjęty został problem wydawania przez organy administracji publicznej aktów administracyjnych o charakterze generalnym, dotyczących nie podmiotów indywidualnych, ale niezindywidualizowanych grup adresatów znajdujących się w konkretnej sytuacji.Taki charakter maja m.in.: - decyzje o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego, - decyzje o przerwaniu imprezy masowej, - decyzje o wycofaniu z obrotu jakiegoś produktu leczniczego albo innego produktu, np. "dopalaczy" czy czeskiego alkoholu, - akty zakazujące wprowadzania do obrotu produktów finansowych przez banki i inne instytucje finansowe, - akty o zawieszeniu organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, - akty o ewakuacji ludności, wprowadzające czasowe zakazy wstępu do lasów czy określające wykazy kąpielisk w każdym sezonie.Autorzy dokonują analizy istoty generalnego aktu administracyjnego, jak również przedstawiają propozycje wyodrębnienia jego rodzajów, bazując na przeglądzie aktualnych uregulowań prawnych, stanowisku judykatury oraz doktryny.

99,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułGeneralny akt administracyjny
ISBN9788326432163
Data wydania30-12-2014
SymbolOIS0001
Liczba stron252
WydawcaWolters Kluwer
AutorSzewczyk Marek, Szewczyk Ewa
KategoriaAdministracyjne
99,00 zł

brutto

Reklama
pixel