Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce

99,80 zł

W książce „Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce. Przepisy z komentarzem i przykładami znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak prawidłowo przygotować sprawozdanie finansowe i rzeczowe? czego dotyczy regulamin rozliczenia mediów? czy wspólnota mieszkaniowa płaci VAT? jak przygotować dokumentację dla banków w celu uzyskania kredytu w premią?

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Wspólnota mieszkaniowa jest w naszym kraju jedną z podstawowych form zarządzania budynkami wielolokalowymi, z wyodrębnionymi samodzielnymi lokalami mieszkalnymi oraz lokalami o innym przeznaczeniu.

W publikacji omawiamy podstawowe przepisy zawarte w ustawie o własności lokali regulującej zasady jej działania oraz wskazujemy prawidłowe sposoby postępowania, zgodne z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką.

Szczególną uwagę zwracamy na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne funkcjonowanie wspólnoty bez konieczności odwoływania się do rozstrzygnięć przed sądem.

Wskazujemy również inne akty prawne, które regulują zasady gospodarki finansami wspólnoty mieszkaniowej, a w tym ustawę o rachunkowości, ustawę Prawo energetyczne, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o podatku od towarów i usług.

Więcej informacji
Nazwa produktu Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce
ISBN 978-83-269-8168-5
Data wydania 18 lut 2019
Symbol UOY0017
Opis hasłowy Wspólnoty mieszkaniowe
Grupa docelowa księgowe, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe
Liczba stron 146
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Norbert Pawlikowski
Autor Praca zbiorowa

Wstęp  ......................................................................................................................... 5

I. Przepisy prawa regulujące gospodarkę wspólnoty mieszkaniowej  ........................ 6

1.1. Upewnij się, jakie kwestie reguluje ustawa o własności lokali  .......................... 6

1.2. Pamiętaj, musisz stosować zasady ustawy o rachunkowości  ............................ 8

1.3. Poznaj przepisy dotyczące rozliczania mediów  ................................................... 9

1.3.1.  Ustawa Prawo energetyczne  ......................................................................... 9

1.3.2.  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  …12

1.4. Dowiedz się, czy wspólnota mieszkaniowa płaci podatek dochodowy  .......... 17

1.5. Ustawa o podatku od towarów i usług  .................................................................. 18

II. Uchwały – wewnętrzne akty regulujące gospodarkę wspólnoty  ............................ 19

2.1. Jakie są sposoby podejmowania uchwał  ................................................................ 20

2.2. Wszystko na temat zaskarżania uchwał  ................................................................ 24

2.3. Obowiązkowe regulacje (uchwały) wspólnoty mieszkaniowej  ......................... 25

2.3.1. Plan gospodarczy  ........................................................................................... 26

2.3.2. Wynagrodzenie zarządu lub zarządcy  ....................................................... 30

2.3.3. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wspólnoty ....... 30

2.3.4. Fundusz remontowy i fundusze celowe  ..................................................... 35

2.3.5. Windykacja dłużników  ................................................................................. 38

2.4. Regulacje uzupełniające istotne dla gospodarki finansowej wspólnoty  ......... 41

2.4.1. Określenie granicy części wspólnej  ............................................................ 42

2.4.2. Regulamin pracy zarządu wspólnoty  ......................................................... 43

2.5. Sprawdź, jakie są zasady udostępniania dokumentów wspólnoty  ................... 44

2.6. Administrowanie danymi osobowymi .................................................................. 45

III. Sprawozdawczość wspólnot mieszkaniowych  .......................................................... 47

3.1. Upewnij się, jak zwoływać i przeprowadzać zebranie sprawozdawcze  .......... 47

3.2. O czym musisz pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe  .................... 48

 3.3. Co zawiera sprawozdanie rzeczowe  ...................................................................... 54

 IV. Rozliczenia mediów w praktyce  .................................................................................... 56

4.1. Regulamin rozliczania mediów  .............................................................................. 58

4.2. Zasady doboru urządzeń pomiarowych  ............................................................... 61

4.3. Legalizacja urządzeń pomiarowych  ...................................................................... 68

4.4. Zasady rozliczania ciepła w praktyce  .................................................................... 68

4.4.1. Pełne opomiarowanie budynku  .................................................................. 69

4.4.2. Częściowe opomiarowanie budynku  ......................................................... 70

4.5. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczać dostawy zimnej wody i odprowadzania  ścieków  .... 81

 4.4.1 Budynek w pełni opomiarowany  ................................................................ 81

 4.4.2. Budynek nieopomiarowany  ......................................................................... 82

4.4.3. Budynek częściowo opomiarowany  ............................................................ 82

4.6. Opłaty za gospodarowanie odpadami  ................................................................... 83

4.7. Dowiedz się, czy refakturujemy media właścicielom lokali  .............................. 83

V. Podatek VAT we wspólnocie mieszkaniowej  ............................................................... 85

VI. Podatek dochodowy we wspólnocie mieszkaniowej  ............................................... 90

 VII. Podatek od nieruchomości  ............................................................................................ 93

 VIII. Inne rozliczenia  ............................................................................................................. 95

8.1. Wynagrodzenie członków zarządu  ........................................................................ 95

 8.2. Inwestowanie w cudzy majątek  .............................................................................. 96

 IX. Gospodarka remontowa i kredyty  ................................................................................ 99

9.1. Finansowanie remontów i robót budowlanych  .................................................... 99

9.2. Przygotowywanie dokumentacji dla banków w celu uzyskania kredytów  z premią  ...... 104

X. Przykłady uchwał i regulaminów  ................................................................................... 106

10.1. Plan gospodarczy  ...................................................................................................... 106

 10.2. Regulamin pracy zarządu  ........................................................................................ 109

10.3. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej  ............ 112

 10.4. Plan remontów  ........................................................................................................... 116

10.5. Uchwała określająca granicę części wspólnej  ....................................................... 118

 10.6. Regulamin rozliczania mediów  .............................................................................. 121

10.6.1. Regulamin dla nowoczesnego budynku w pełni opomiarowanego  z węzłem cieplnym..... 121

10.6.2. Regulamin dla budynku starego z instalacją centralnego ogrzewania  oraz ciepłej wody użytkowej, z węzłem cieplnym, bez opomiarowania  ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania ... 134

10.6.3. Regulamin dla budynku starego z instalacją centralnego ogrzewania  oraz ciepłej wody użytkowej, z własną kotłownią, w pełni  opomiarowany  ........ 140

XI. Akty prawne i literatura  .................................................................................................. 144