Excel dla kadry zarządzającej - PANELE MENEDŻERA (E-book)

  • Ebook
50,37 zł

„Excel dla kadry zarządzającej - PANELE MENEDŻERA” to książka skierowana do kierowników odpowiedzialnych za podejmowanie szybkich i trafnych decyzji często w obliczu niedostatecznych informacji. Panele menedżerskie są narzędziem Excela pozwalającym na natychmiastowy wgląd w rezultaty kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. Książka pozwala na utworzenie własnych paneli z wykorzystaniem dwóch metod: za pomocą dodatku PowerPivot oraz opartego na źródle OLAP. Informacje te dotyczą wersji Excel 2010.

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W dobie coraz większego natłoku informacji oraz konieczności coraz szybszego podejmowania decyzji wzrasta zapotrzebowanie na szybki dostęp do skompensowanych informacji. W szczególności dotyczy to kadry zarządzającej, która polubiła pracę z panelami menedżerskimi.
Panel menedżera stanowią tabele, wykresy, wypunktowania lub raporty graficzne wyświetlane w jednym oknie. Syntetyczna forma pozwala na szybki przegląd sytuacji z różnych stron, błyskawiczną analizę wskaźników i podjęcie odpowiedniej decyzji. Ze względu na dużą liczbę informacji wyróżnia się je za pomocą kolorów, ikon lub innych obiektów. Podkreśla się wrażliwe dane i wskaźniki, które przekroczyły jakiś pułap lub są zbyt wysokie czy niskie.
W książce opisujemy dwie najpopularniejsze metody  tworzenia panelu menedżera w Excelu 2010. Pierwsza część książki opisuje tworzenie panelu menedżerskiego za pomocą dodatku PowerPivot. Druga jest poświęcona panelowi opartemu na źródle danych OLAP i jest przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy mają dostęp do takiego źródła danych.

Więcej informacji
Product Name Excel dla kadry zarządzającej - PANELE MENEDŻERA (E-book)
Symbol 3OR0007
ISBN 978-83-269-3134-5
Data wydania 22 maj 2014
Opis hasłowy Panel menedżera, panele menedżerskie, KPI, analiza wyników, raporty w Excelu, hurtownia danych
Korzyści dla Ciebie
  • Po zapoznaniu się z treścią broszury będziesz potrafił tworzyć panele menedżerskie w Excelu dostosowane do indywidualnych potrzeb;
  • Posiądziesz umiejętności w zakresie sposobów połączenia z bazą danych oraz sposobach przetwarzania danych na potrzeby panelu;
  • Będziesz umiał wybrać odpowiednią metodę wyróżniania istotnych danych oraz pogłębi naszą wiedzę na temat formatowania arkuszy w Excelu 2010.
Grupa docelowa Menedżerowie różnych działów funkcjonalnych, finansiści, handlowcy, analitycy, asystenci zarządu
Format A5
Liczba stron 124
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Piotr Dynia, specjalista ds. Ms Office

Spis treści

ROZDZIAŁ 1

PANEL MENEDŻERSKI Z WYKORZYSTANIEM DODATKU POWERPIVOT

Uruchomienie dodatku PowerPivot i połączenie z bazą danych Accessa

Instalowanie dodatku

Połączenie z bazą danych Accesa

Utworzenie szkieletu wykresu przestawnego

Utworzenie potrzebnych miar

Utworzenie wskaźnika KPI

Utworzenie poszczególnych tabel i wykresów przestawnych

Ustawienie parametrów wykresu przestawnego

Dodanie kolejnej tabeli przestawnej

Wstawienie następnej tabeli przestawnej

Utworzenie ostatniej tabeli przestawnej

Obliczenie zysków dla podkategorii usług

Dodanie fragmentatorów i sformatowanie arkusza panelu

Wstawienie wykresów przebiegu w czasie

Dodanie kolumny trendu do tabel

Formatowanie warunkowe dla tabel

Fragmentatory dla wykresu przestawnego

Ostateczne sformatowanie arkusza

ROZDZIAŁ 2

PANEL MENEDŻERSKI OPARTY NA ZEWNĘTRZNYM ŹRÓDLE

DANYCH OLAP

Utworzenie tabeli przestawnej na podstawie zewnętrznego źródła

danych OLAP

Nawiązanie połączenia z serwerem usług analiz

Utworzenie arkuszy pośrednich z wykorzystaniem funkcji modułu

Utworzenie arkusza pomocniczego dla wykresu

Arkusz pomocniczy dla pierwszego zestawienia

Kolejne arkusze pomocnicze

Utworzenie wykresów i tabel w nowym arkuszu oraz odpowiednie

sformatowanie panelu

Utworzenie pól kombi i wykresu

Pierwsze zestawienie z wykresami przebiegu w czasie

Przedstawienie wizualne wskaźnika KPI

Drugie zestawienie z polem listy, przyciskiem pokrętła

Trzecie zestawienie z wykresami przebiegu w czasie

Ostateczne sformatowanie arkusza