FabrykaWiedzy.com
Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw
Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw

Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw

Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego. Wpływ na to mają zarówno zmieniające się możliwości rozwojowe wynikające z doświadczenia, wiedzy, zasobów, jak też i inne wymagania wobec strategii, coraz bardziej formalne, a także związane z komunikacją i skuteczną realizacją. Owe zmiany nie zawsze mają charakter pozytywny. Mogą zarówno rozwijać zarządzanie strategiczne, jak i prowadzić do jego degeneracji. Celem naukowym projektu było rozpoznanie procesów ewolucji zarządzania strategicznego w toku rozwoju przedsiębiorstw, zidentyfikowanie trendów pozytywnych i negatywnych w tym zakresie i na tej podstawie zaprojektowanie modelu rozwoju metod zarządzania strategicznego odpowiedniego dla kolejnych faz ich dojrzewania.Ankieta badawcza zawierała: 84 pytania w części zasadniczej, 4 pytania w części rekrutacyjnej, 11 pytań w części metryczkowej.Pytania w kwestionariuszu pogrupowane zostały w ramach 19 obszarów badawczych, a odpowiedzi udzielne były przy wykorzystaniu skali Likerta. Otrzymane wyniki poddane zostały następnie analizom statystycznym w celu opracowania wniosków.Zarządzanie strategiczne, rozwijane głównie w kontekście dużych firm, posiada ogromny potencjał, który może być wykorzystany oraz zaoferowany małym i średnim przedsiębiorstwom. Niniejsza monografia jest w tym aspekcie bardzo istotnym wkładem, gdyż dostosowanie teorii zarządzania strategicznego do potrzeb mniejszych firm może nastąpić tylko na podstawie intensywnych badań empirycznych i adekwatnych rekomendacji wynikających z teorii zarządzania strategicznego.Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UE Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

49,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułEwolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw
ISBN9788325560683
Data wydania04-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron290
WydawcaC.H. Beck
KategoriaOrganizacja i zarządzanie
49,00 zł

brutto

Reklama
pixel