Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych (E-book)

 • Ebook
23,39 zł

Ewidencja księgowa majątku trwałego w jednostkach publicznych zależy od jego rodzaju oraz przyjętych regulacji wewnętrznych. Istotne jest jednak to, aby każdorazowo jego wartość została wyceniona w sposób rzetelny.

Dostępność: W magazynie

Aktywa służące do długotrwałego użytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale również dlatego, że stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budżety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku można było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości. Powinien przede wszystkim znajdować się pod kontrolą jednostki, powstać w wyniku zdarzeń przeszłych, powodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych oraz posiadać wiarygodnie ustaloną wartość.

Więcej informacji
Nazwa produktu Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych (E-book)
Symbol 1KB0016
ISBN 978-83-269-3253-3
Data wydania 13.05.2014
Opis hasłowy Środki trwałe w jednostkach publicznych, środki trwałe w budowie, wycena majątku trwałego w jednostce budżetowej, rozliczenie nabycia nieruchomości przez jednostkę budżetową, trwały zarząd
Korzyści dla Ciebie
 • dowiesz się jak poprawnie prowadzić ewidencję analityczną do kont służących rozliczeniu środków trwałych w budowie,
 • przeczytasz o tym według jakich zasad wyceniać składniki znajdujące się w trwałym zarządzie,
 • zdobędziesz wiedzę na temat nabycia nieruchomości na podstawie decyzji za odszkodowanie w jednostce nabywającej udziały.
Grupa docelowa księgowy, kierownik JSFP
Format A4
Liczba stron 27
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Emilia Leśniewska
Autor Halina Skiba
Produkty powiązane
  • Ebook
  Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
  Najnowsze wyjaśnienia Regionalny...
  Cena promocyjna 29,00 zł Regular Price 34,90 zł
  • Ebook
  Kontrole RIO w jednostkach sektora finansów publicznych
  Kontrole RIO w jednostkach sekto...
  Cena promocyjna 19,90 zł Regular Price 29,00 zł
  • Ebook
  Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne
  Jak samorządy mogą zaoszczędzić ...
  Cena promocyjna 24,90 zł Regular Price 34,90 zł
  • Ebook
  Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych
  Ewidencja na kontach pozabilanso...
  Cena promocyjna 34,90 zł Regular Price 39,90 zł
  • Ebook
  Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych
  Odpisy aktualizujące w jednostka...
  Cena promocyjna 34,90 zł Regular Price 39,90 zł