Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 roku

42,90 zł

Dzięki procedurom ewaluacyjnym systematycznie będziesz podwyższać skuteczność działań z zakresu wychowania i profilaktyki. Procedury te znajdziesz w publikacji „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 roku”.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Wszystko to, co jest zaplanowane i realizowane, powinno zostać poddane ewaluacji. Dotyczy to także programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacji programu dokonujesz co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu dowiesz się, czy zmierzasz w dobrym kierunku, nad czym musisz jeszcze popracować, co jest Twoim sukcesem, a co porażką. Pamiętaj przy tym, że nie zawsze efekty pojawiają się od razu.W książce „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 r.” znajdziesz wskazówki, jak przeprowadzić ewaluację w 12 krokach, na co zwrócić uwagę i jak dokumentować działania w tym zakresie.

Więcej informacji
Nazwa produktu Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 roku
ISBN 978-83-269-7478-6
Data wydania 18.05.2018
Symbol UOO0155
Opis hasłowy Ewaluacja, program wychowawczo-profilaktyczny, ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego, procedura ewaluacji
Korzyści dla Ciebie

W książce „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 roku” znajdziesz m.in.:

  • procedurę ewaluacyjną – 12 kroków
  • tabelę z analizą użyteczności wybranych metod
  • wzory i przykłady dokumentów

Dzięki temu dowiesz się, co jest Twoim sukcesem, a co musisz poprawić w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Dyrektorzy szkół
Format A5
Liczba stron 55
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor Praca zbiorowa


Wstęp ....................................................................................................................... 5

Rozdział 1. Na czym polega ewaluacja programu
wychowawczo-profilaktycznego ........................................................................ 7
1.1. Ewaluacja jako droga do doskonalenia działań wychowawczych
i profilaktycznych w szkole ............................................................................. 8
1.2. Ewaluacja jako działanie zespołowe ............................................................. 10
1.2.1. Od czego zależy skuteczność pracy zespołu ...................................... 13

Rozdział 2. Ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych
krok po kroku .................................................................................................... 15
2.1. Ewaluacja programu – planowanie i realizacja ............................................ 21
2.2. Scenariusz debaty z radą pedagogiczną: program wychowawczo-
-profilaktyczny – przygotowanie do ewaluacji programu ............................ 31
2.3. Dokumentacja ewaluacji programu ............................................................. 33

Rozdział 3. Odpowiedzi na pytania Czytelników ................................................. 35
3.1. Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – jeden czy dwa
programy ...................................................................................................... 35
3.2. Program wychowawczo-profilaktyczny w wygaszanym gimnazjum ............. 36
3.3. „Termin ważności” programu wychowawczo-profilaktycznego ................... 38
3.4. Dodatkowe zajęcia profilaktyczne a modyfikacja programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 38
3.5. Spotkania z wyleczonymi z nałogów w ramach programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 39
3.6. Program wychowawczo-profilaktyczny w przedszkolu ................................ 43
3.7. Monitorowanie pracy w przedszkolu niepublicznym ................................... 44
3.8. Postępowanie, gdy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
okaże się plagiatem ...................................................................................... 45
3.9. Szkoły niepubliczne nie muszą prowadzić ewaluacji wewnętrznej .............. 47

Rozdział 4. Wzory i przykłady dokumentów ......................................................... 49
4.1. Przykład uchwały rady rodziców dotyczącej programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 49
4.2. Przykład uchwały rady rodziców w sprawie przyjęcia programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 51
UOO155.indd 3 08.05.2018 16:45
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w 2018 roku
4
4.3. Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 52
4.4. Wzór opinii samorządu uczniowskiego na temat programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 53
4.5. Przykład protokołu z zebrania rady pedagogicznej na temat
porozumienia z radą rodziców w sprawie wprowadzenia programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 54
4.6. Wzór protokołu ustaleń ze spotkania rady pedagogicznej i rady rodziców
w sprawie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego .................. 55
4.7. Wzór karty monitoringu realizowanych zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 56
4.8. Przykładowa karta monitoringu realizowanych zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego .................................................................. 57

Źródło ..................................................................................................................... 58

Podstawa prawna .................................................................................................. 58