ePedagogika.pl - portal dla pedagogów z pasją!

0,00 zł

ePedagogika.pl to portal skierowany do pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów, wychowawców i nauczycieli specjalistów. Znajdziesz tu:

 • Bank kart pracy i ćwiczeń do wykorzystania na różnych zajęciach – od terapii pedagogicznej, przez pracę z uczniem zdolnym, do zajęć grupowych w szkole.
 • Profesjonalne i rzetelne scenariusze do zajęć specjalistycznych oraz na godziny wychowawcze, przygotowane przez najlepszych terapeutów i ekspertów, uwzględniające wiek uczniów i ich rozwój społeczno-emocjonalny.
 • Szybkie konsultacje z ekspertami – czaty online, certyfikowane eKonferencje i wideoszkolenia, emailowe konsultacje ze specjalistami (czas odpowiedzi - 2 dni robocze!).
 • Zgodne z prawem dokumenty – wybrniesz z trudnej sytuacji i poznasz swoje uprawnienia; unikniesz pułapek wynikających z zawiłych regulacji nowego Prawa Oświatowego.
 • Przestrzeń wymiany pomysłów i opinii – możesz poznać dobre praktyki z innych placówek i podzielić się własnymi pomysłami. Publikując swoje materiały, zyskasz odpowiednie zaświadczenie przydatne w awansie zawodowym.

 

 Uzyskaj bezpłatny dostęp

Zawartość:

Wczesne wspomaganie rozwoju – pomocą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) obejmuje się dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodziny. W pomoc tę zaangażowani są różni specjaliści – pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi i in. Może być ona organizowana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach, poradniach. Jeśli jesteś specjalistą z tej dziedziny, to bez względu na to, w jakim miejscu udzielasz pomocy, znajdziesz tu coś dla siebie. Materiały zamieszczone w tym dziale obejmują cały proces udzielania wsparcia – od diagnozy, poprzez wdrażanie pomocy, aż po ocenę uzyskanych efektów. Artykuły zostały uporządkowane według takiego właśnie klucza.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jeśli jesteś specjalistą pracującym w przedszkolu, szkole, placówce lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, to pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest twoim „chlebem powszednim”. Dlatego materiały zamieszczone w tym dziale są właśnie dla Ciebie. Omawiamy na bieżąco zarówno kwestie związane z udzielaniem bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży (z orzeczeniem i bez orzeczenia), jak i sprawy związane z organizacją tych działań. To jest klucz podziału materiałów w tym dziale.

 

Profilaktyka i wychowanie – w szkołach obserwujemy niepokojące dysproporcje między kompetencjami merytorycznymi nauczycieli, które są wysokie, a kompetencjami psycho-pedagogicznymi, które często oceniane są jako niewystarczające. Te ostatnie rzutują na jakość prowadzonych oddziaływań wychowawczych. Otwiera się zatem szerokie pole działań dla specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy powinni wesprzeć pracę nauczycieli. Jak szkoła i jak poradnia mogą budować skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi.

 

Działania interwencyjne – sytuacje trudne i kryzysy są wpisane w życie przedszkola czy szkoły. Dlatego kryzysy skutkować mogą nie tylko osobistym cierpieniem jakiejś osoby, lecz także zachowaniami odbieranymi przez otoczenie jako trudne. W tym dziale będziemy analizować, co specjaliści mogą zrobić, by pomoc udzielana osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej była skuteczna, jak przewidywać sytuacje zagrażające, jakie działania prewencyjne można podjąć, by minimalizować skutki potencjalnych sytuacji trudnych i zagrożeń, a także jak koordynować działania instytucji w tym zakresie.

 

Prawo i dokumentacja – znajdziesz tu aktualne porady prawne ekspertów dotyczące pracy nauczycieli specjalistów, prowadzenia dokumentacji oraz kształcenia i wychowania. Dodatkowo w tym dziale znajdują się przydatne dokumenty.

 

Narzędzia:

 • karty pracy i ćwiczenia,
 • scenariusze zajęć,
 • materiały wideo,
 • zabawy i gry edukacyjne,
 • akty prawne,
 • ebooki,
 • dokumentacja.

 

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Więcej informacji
Symbol pn
Nazwa produktu ePedagogika.pl - portal dla pedagogów z pasją!
Opis hasłowy : oświata, nauczyciel, pedagog szkolny, szkoła, przedszkole, wychowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, karta nauczyciela
Korzyści dla Ciebie Nie
Grupa docelowa nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog, terapeuta, dyrektor, kadra nauczycielska, dział kadr
Wydawnictwo N/D
Wydawca Wiedza i Praktyka
Autor Nie
Format Nie
Liczba stron Nie
Częstotliwość Nie