Emerytury 2020. Kto i z czego może skorzystać

  • Nowość
79,89 zł

Niniejsza publikacja jest skierowana zarówno do pracodawców, omawiając krok po kroku ich obowiązki, wobec pracowników podczas starań o świadczenia emerytalno – rentowe, jak i do samych ubezpieczonych, wskazując obowiązujące zasady przechodzenia na emeryturę, uwzględniając najnowsze zmiany w ustawie emerytalnej.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania obecnie obowiązującego  systemu emerytalnego.  Reforma emerytalna weszła w życie 1 stycznia 1999 r., czyli ponad 20 lat temu. Ilość zmian, które nastąpiły w czasie tych dwóch dekad w systemie emerytalnym  warte są kolejnego opracowania. Od 2013 roku wiek emerytalny był podnoszony o 4 miesiące. Mężczyźni już w 2020 roku musieliby pracować do 67. roku życia, natomiast kobiety  musiałyby pracować do 67. roku życia dwadzieścia lat później tj. od 2040 roku. Od 1 października 2017 wiek emerytalny został przywrócony tj. nastąpił powrót do tego, co obowiązywało do końca 2012 r. Niniejsze opracowanie: porządkuje aktualnie obowiązujące przepisy, wyjaśnia zasady przechodzenia na emeryturę, informuje o najnowszych zmianach, m.in. o wyższych świadczeniach dla emerytów z rocznika 1953.

Więcej informacji
Product Name Emerytury 2020. Kto i z czego może skorzystać
ISBN 978-83-269-9277-3
Data wydania 24 lip 2020
Symbol UOB0307
Opis hasłowy Emerytura, świadczenie emerytalne, dokumentacja emerytalna, zaświadczenie pracodawcy, zeznania świadków, dodatki do emerytur, ustawa emerytalna, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie przedemerytalne, świadczenie kompensacyjne
Korzyści dla Ciebie

Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik:

  • poszerzy wiedzę na temat obecnie obowiązujących przepisów emerytalnych
  • płatnik/pracodawca upewni się, jakie ma obowiązki wobec pracownika przechodzącego na emeryturę, w szczególności w zakresie wystawiania takiej osobie odpowiednich dokumentów, zaświadczeń
  • ubezpieczony dowie się, kiedy najlepiej wnioskować o przyznanie świadczenia i jakie dokumenty musi przedłożyć ZUS
Grupa docelowa Pracodawcy, specjaliści ds. kadr i płac, pracownicy, ubezpieczeni
Format B5
Liczba stron 164
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Barbara Plucińska
Autor Renata Gawęcka

Spis treści
Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 5
Na początek trochę historii
Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych 5
System emerytalny w Polsce a przynależność do Unii 6
Rozdział II. Kapitał początkowy 8
Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad 8
Sposób ustalenia kapitału początkowego 9
Dokumenty potrzebne do ustalenia kapitału początkowego 15
Okresy składkowe 16
Okresy nieskładkowe 18
Podstawa wymiaru kapitału początkowego 18
Rozdział III. Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych
zasadach 22
Okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu emerytalnego 22
Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym 23
Warunki wymagane do przyznania emerytury nauczycielskiej 23
Wysokość emerytury 26
Informowanie ZUS o działalności zarobkowej 26
Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie
świadczeń emerytów i rencistów 29
Rozdział IV. Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 46
Prawo do nowej emerytury 46
Nowa emerytura powszechna również dla nauczycieli 46
Wysokość nowej emerytury 47
Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia 54
Ponowne ustalenie wysokości emerytury 56
Emerytura przyznawana z urzędu 58
Emerytura w obniżonym wieku 58
Rozdział V. Okresowa emerytura kapitałowa ze środków
zgromadzonych w OFE 60
Uprawnieni do okresowej emerytury kapitałowej 60
Wysokość okresowej emerytury kapitałowej 61
Tryb postępowania o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej 62
Wypłata okresowej emerytury kapitałowej 63
Ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej 67
Rozdział VI. Emerytury pomostowe dla zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 68
Obowiązujące ograniczenia 68
Prawo do emerytury 69
Wysokość emerytury pomostowej 74
Postępowanie w sprawie przyznania emerytury pomostowej 74
Odrębne warunki przechodzenia na emeryturę pomostową 76
Rozdział VII. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze 83
Rekompensata pieniężna zamiast emerytury 83
Rozdział VIII. Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli 88
Prawo do świadczenia 88
Wysokość świadczenia kompensacyjnego 91
Rozdział IX. Płatnik w postępowaniu emerytalnym 92
Dwa sposoby ustalania prawa i wysokości emerytury 95
Wniosek o emeryturę 96
Wymagane dokumenty 97
Obowiązki organu rentowego, pracodawców i innych płatników składek 97
Rozdział XI. Co to jest RŚU – emerytura matczyna 132
Rozdział XI. Postępowanie odwoławcze 136
Rozdział XII. Ważne zmiany, które przynosi 2020 r. 137
COVID 2019 – TARCZA 3.0 137
Emerytury rocznika 1953 po legislacyjnej naprawie 1 47
Rozdział XIII. Dodatki do emerytur 149
Dodatek pielęgnacyjny 149
Dodatki przyznawane na podstawie przepisów odrębnych 153