Emerytury 2019. Kto i z czego może skorzystać

69,00 zł

To, jakie należy stosować zasady ustalania prawa do emerytury (oraz jej wysokości), uzależnione jest od daty urodzenia osoby zainteresowanej, a dokładniej od tego, czy osoba ta urodziła się przed 1 stycznia 1949 r., czy po tej dacie.Ustawa emerytalna wprowadziła podział na dwie podstawowe grupy wiekowe. Pierwsza z nich obejmuje osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te nabywały prawo do emerytury na zasadach analogicznych do obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej i często określane były mianem osób nieobjętych reformą. Druga grupa to osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. Osobom urodzonym po tym dniu przysługują tzw. nowe emerytury, które na bieżąco są przyznawane i wypłacane.

 

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Reforma emerytalna weszła w życie 1 stycznia 1999 r., czyli 20 lat temu. Liczba zmian, które nastąpiły w czasie tych dwóch dekad w systemie emerytalnym, warta jest kolejnego opracowania.

Od 2013 roku wiek emerytalny był podnoszony o 4 miesiące. Mężczyźni już w 2020 roku musieliby pracować do 67. roku życia, natomiast kobiety musiałyby pracować do 67. roku życia dwadzieścia lat później, tj. od 2040 roku.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny został przywrócony, tj. nastąpił powrót do tego, co obowiązywało do końca 2012 r.Niniejsze opracowanie porządkuje aktualnie obowiązujące przepisy, wyjaśnia zasady przechodzenia na emeryturę według dzisiejszego prawa.

Więcej informacji
Nazwa produktu Emerytury 2019. Kto i z czego może skorzystać
ISBN 978-83-269-8035-0
Data wydania 10 sty 2019
Symbol UOB0216
Opis hasłowy Emerytura, świadczenie emerytalne, płatnik, ubezpieczony, wniosek o emeryturę, świadczenie kompensacyjne, dokumentacja emerytalna, dokumentacja ZUS,zeznania świadków
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji każdy zainteresowany: 

  • uporządkuje i poszerzy wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów emerytalnych;
  • płatnik/pracodawca upewni się jakie ma obowiązki wobec pracownika przechodzącego na emeryturę, w szczególności w zakresie wystawiania takiej osobie odpowiednich dokumentów, zaświadczeń;
  • ubezpieczony dowie się, kiedy najlepiej wnioskować o przyznanie świadczenia i jakie musi dokumenty przedłożyć ZUS.
Grupa docelowa Pracodawcy, pracownicy, inne osoby ubezpieczone
Format B5
Liczba stron 128
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Renata Gawęcka