Emerytury 2017 - z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 (E-book)

 • Ebook
59,90 zł

1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona wiele zmian. Dotyczą one przede wszystkim obniżenia powszechnego wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Są  one ważne nie tylko dla przyszłych  emerytów, ale również dla pracodawców, na których cały czas spoczywają określone obowiązki związane z postępowaniem emerytalno-rentowym. 

Dostępność: W magazynie
Przeczytaj fragment
plik E-PUB do pobrania
plik MOBI do pobrania
plik PDF do pobrania

Zamów: 22 518 28 27

W publikacji Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego, który będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. Zmiany przepisów emerytalnych dotyczą m.in.:

 • obniżenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
 • orzekania o niezdolności do pracy do osiągniecia obniżonego wieku emerytalnego,
 • ustalenia okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy, liczonych od zgłoszenia wniosku do osiągnięcia obniżonego wieku,
 • możliwości przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek,
 • likwidacji emerytury częściowej,
 • obniżenia do 20 lat wymaganego stażu (w przypadku kobiet) do podwyższenia emerytury do emerytury najniższej,
 • przyznania emerytury z urzędu w obniżonym wieku emerytalnym,
 • ustania prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej z dniem poprzedzającym ukończenie obniżonego wieku emerytalnego,
 • możliwości pobierania świadczenia bez względu na wysokość przychodu w przypadku osiągnięcia przez emeryta obniżonego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • uruchomienia „suwaka bezpieczeństwa” dla osób, które ukończyły wiek niższy o 10 lat od obniżonego wieku emerytalnego
 • ponownego obliczenia emerytury w przypadku kobiet, pobierających okresową emeryturę kapitałową, w obniżonym „męskim” powszechnym wieku emerytalnym.
Więcej informacji
Nazwa produktu Emerytury 2017 - z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 (E-book)
Symbol 3OB0152
ISBN 978-83-269-6507-4
Data wydania 3 lip 2017
Opis hasłowy emerytury 2017, emerytury, renty, wiek emerytalny, obniżenie wieku emerytalnego, wiek emerytalny dla kobiet, wiek emerytalny dla mężczyzn, reforma emerytalna 2017, wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

 • Jakie są zasady dotyczące ustalania prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a jakie dla tych, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r.? 
 • Czy zmiana od 1 października 2017 r. dotyczy warunków nabywania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze? 
 • W jaki spośób ZUS będzie ustał wysokość świadczeń od 1 października?
 • Na czym polegają zmiany w postępowaniu o przyznanie emerytury od 1 października?
Grupa docelowa księgowa, specjalista ds. rozliczeń z ZUS, kadrowa, specjalista ds. płac, pracownik, osoba fizyczna, przyszły emeryt
Format N/D
Liczba stron 116
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Konopacka-Kuramochi
Autor praca zbiorowa pod redakcją Marty Strupińskiej

Rozdział 1. Prawo do świadczeń
I. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym 
2. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach 
3. Emerytura częściowa 
3.1. Zamiana emerytury częściowej na powszechną
4. Emerytura z urzędu 
5. Okresowa emerytura kapitałowa 
5.1. Warunki przyznania okresowej emerytury kapitałowej 
5.2. Wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej 
5.3. Obliczenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej 
5.4. Przeliczenie okresowej emerytury kapitałowej
6. Emerytura pomostowa
II. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
1. Powszechny wiek emerytalny
2. Emerytura przyznawana z urzędu 
III. Emerytura nauczycielska
1. Ustalanie stażu pracy nauczycielskiej
2. Warunek rozwiązania stosunku pracy
IV. Wypłata emerytury w powszechnym wieku emerytalnym 
V. Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 
1. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 
VI. Prawo do świadczenia przedemerytalnego
1. Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego
2. Wysokość świadczenia przedemerytalnego 
VII. Renta z tytułu niezdolności do pracy 
1. Orzekanie o niezdolności do pracy 
2. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy 
Rozdział 2. Wysokość emerytury
I. Nowa emerytura 
1. Podstawa obliczenia emerytury 
1.1. Składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego
1.1.1. Waloryzacja roczna
1.1.2. Waloryzacja kwartalna 
1.2. Kwoty środków na subkoncie 
1.2.1 Suwak bezpieczeństwa
1.3. Kapitał początkowy
1.3.1. Część socjalna 
1.3.2. Okresy składkowe i nieskładkowe 
1.3.4. Podstawa wymiaru kapitału początkowego 
1.3.5. Waloryzacja kapitału początkowego 
1.3.6. Rekompensata 
1.3.7. Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego 
2. Średnie dalsze trwanie życia 
3. Zwiększenie rolne 
4. Emerytura najniższa 
5. Emerytura w docelowej wysokości
II. Wysokość emerytury przyznawanej z urzędu
III. Wysokość emerytury częściowej 
IV. Wysokość emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. 
V. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej 
VI. Ponowne obliczenie wysokości emerytury 
1. Na nowych zasadach 
2. Na dotychczasowych zasadach 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawie emerytury
1. Wniosek o emeryturę 
2. Wycofanie wniosku 
3. Data zgłoszenia wniosku o emeryturę 
4. Istotne elementy wniosku 
5. Dokumenty wymagane do wniosku o emeryturę 
6. Decyzja ZUS