Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

  • Nowość
  • Przedsprzedaż
99,00 zł

Obowiązują już nowe regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej – do końca 2020 roku trwa okres przejściowy, a od stycznia 2021 r. regulacje obejmą obowiązkowo wszystkie placówki medyczne. Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania to zbiór zasad regulujący sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej, z którym musi się zmierzyć każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą. Poradnik to kompleksowe opracowanie regulacji przygotowane przez radców prawnych z Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. w Łodzi - Martę Bogusiak i Katarzynę Włodarczyk, pod patronatem magazynu „Dokumentacja Medyczna w Praktyce” – zawiera opis poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu tworzenia oraz przetwarzania, zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji, a także określenie wymogów, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne do prowadzenia EDM tak, aby zdążyć przed styczniem 2021 r.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia z każdym miesiącem przypliża system ochrony zdrowia do obowiązujących już nowych regulacji w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej. Rozporządzenie ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania to zbiór zasad regulujący sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej,  które musi wdrożyć każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą. W poradniku „Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany od 1 stycznia 2021” eksperci komentują nowe przepisy, przede wszystkim przedstawiają opis poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu tworzenia oraz przetwarzania, zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji, a także określenie wymogów, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez placówki. Jest to komentarz przygotowany nie tylko na bazie nowych przepisów, ale także praktyki zdobytej przez autorki publikacji w toku obsługi prawnej podmiotów leczniczych. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z potrzeby posiadania przez pomioty wykonujące działalność leczniczą zbioru informacji niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi, niejednokrotnie niedającymi jednoznacznej odpowiedzi na powstałe problemy, przepisami.

Więcej informacji
Product Name Elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
ISBN 978-83-269-9294-0
Data wydania 30 lip 2020
Symbol UOV0096
Opis hasłowy Elektroniczna dokumentacja medyczna, EDM, dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, e-dokumentacja medyczna, e-zdrowie
Korzyści dla Ciebie

Dzięki tej publikacji:

  • poznasz nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
  • dowiesz się, jak ujednolicić postać dokumentacji medycznej prowadzonej w danym podmiocie, bez dowolnego łączenia dokumentów elektronicznych z papierowymi i dublowania dokumentacji
  • stopniowo wyeliminujesz z obiegu dokumentację papierową
  • wzmocnisz komunikację się między podmiotami i elektroniczną wymianę informacji dotyczących poszczególnych pacjentów
  • zyskasz wskazówki, jak zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i danych szczególnie wrażliwych dotyczących zdrowia
  • zaznajomisz się z wymaganiami dla systemów teleinformatycznych, w których ma być prowadzona dokumentacja w postaci elektronicznej
Grupa docelowa Dyrektor centrum medycznego, kierownik podmiotu leczniczego, właściciel indywidualnej, grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej
Format B5
Liczba stron 148
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Marta Bogusiak, Katarzyna Włodarczyk - Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p. w Łodzi