FabrykaWiedzy.com
Dziennik zajęć terapeutyczno wyrównawczych
Dziennik zajęć terapeutyczno wyrównawczych

Dziennik zajęć terapeutyczno wyrównawczych

Dziennik opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 16 lipca 2009 r. Jest on przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze, takie jak: – korekcyjno-kompensacyjne / terapii pedagogicznej, – wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, – gimnastyki korekcyjnej, – socjoterapii, – rewalidacji, – logopedyczne, – tyflopedagogiczne, – surdopedagogiczne, – rehabilitacji, – dogoterapii, – arteterapii itp.Dziennik można wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnzjalnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dziennik przewidziano dla 50 osób.

14,50 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułDziennik zajęć terapeutyczno wyrównawczych
ISBN5907502637572
Data wydania06-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron88
WydawcaHarmonia
KategoriaPedagogika
14,50 zł

brutto

Reklama
pixel