Działania pionu HR po ocenach okresowych (E-book)

  • Ebook
20,91 zł

E-book przedstawia krok po kroku kierunek działań pionu HR po przeprowadzonych ocenach okresowych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Publikacja prezentuje kierunek działań pionu HR po ocenach okresowych - od analizy wyników i wyciągania wniosków, poprzez tworzenie portfeli personalnych, planowanie i przeprowadzanie działań rozwojowych, zarządzanie karierą aż do planowania i przeprowadzania szkoleń oraz mierzenia ich efektywności.

Więcej informacji
Product Name Działania pionu HR po ocenach okresowych (E-book)
Symbol 1BC0032
ISBN 978-83-269-3201-4
Data wydania 5 maj 2014
Opis hasłowy HR, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie karierą, oceny okresowe, portfele personalne, działania rozwojowe, ścieżki kariery, szkolenia, mierzenie efektywności szkoleń
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się m.in.:

  • na czym się skoncentrować przeprowadzając analizę wyników ocen okresowych,
  • jak tworzyć portfele personalne, ułatwiające planowanie i prowadzenie dalszych działań rozwojowych,
  • czy warto i jak opracować indywidualne plany rozwojowe,
  • w jaki sposób planować ścieżki rozwoju pracowników i jak zarządzać ich potencjałem,
  • w jaki sposób planować i przeprowadzać szkolenia, aby były one skuteczne i efektywne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i organizacji oraz
  • jak mierzyć efektywność szkoleń.
Grupa docelowa dział/pion HR, dyrektor HR, kierownik działu HR, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. HR
Format A5
Liczba stron 25
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Aneta Kopera, Menedżer Zespołu Zarządzania Talentami HRM partners S.A.

Po ocenach – analiza i wnioski

Dane do podsumowania

Sprawdzamy jakość arkuszy

Kalibracja wyników ocen

Portfele personalne

Macierz w układzie wydajność–umiejętności

Weryfikacja potencjalnych problemów

Jakie jeszcze portfele można stworzyć?

Działania rozwojowe

Najpierw odpowiedni dobór zadań

Pomocny będzie specjalny katalog

Zalety programów indywidualnych

Rozmowa z przełożonym

Dwutorowa ścieżka rozwoju

Zarządzanie karierą

Awans – także poziomy

Ścieżki: wejścia i wyjścia

Jeśli nie ścieżka awansu, to rozwój

Wymagania formalne i kompetencyjne do awansu

Mierzenie efektywności szkoleń

Dobrze zdefiniowany cel to szansa, że szkolenie się zwróci

Ankieta, test wiedzy i ocena 360°

Model C-I-P-O – cztery wymiary analizy efektywności szkolenia

Badanie na grupie kontrolnej