Dywidenda w księgach rachunkowych (E-book)

  • Ebook
24,48 zł

Przepisy zwalniają z obowiązku płacenia podatku od dywidend spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, chyba że nastąpiło naruszenie warunków uznania grupy kapitałowej za podatnika. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem utraty prawa do uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika. Sprawdź szczegóły.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

31 marca upływa termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, przez jednostki których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowy. Po tym dniu wiadomo już czy firma wygenerowała zysk, czy stratę. Jeśli mamy do czynienia z zyskiem, to jedną z możliwości jego podziału jest wypłata dywidendy. Poznaj zasady ujęcia księgowego i podatkowego dywidendy na gruncie polskim i przepisów międzynarodowych.

Więcej informacji
Nazwa produktu Dywidenda w księgach rachunkowych (E-book)
Symbol 1RP0018
ISBN 978-83-269-4905-0
Data wydania 6 wrz 2016
Opis hasłowy dywidenda
Grupa docelowa księgowa
Liczba stron 16
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marta Grabowska-Peda
Autor Grzegorz Magdziarz