FabrykaWiedzy.com
Dyscyplina finansów publicznych
Dyscyplina finansów publicznych

Dyscyplina finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą nie tylko kierownicy jednostek, lecz także pracownicy, którym powierzono określone zadania.Książka odpowiada m.in. na następujące pytania: jakie czynności należy podjąć w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od osób i podmiotów nieuprawnionych do złożenia zawiadomienia, jaki jest zakres odpowiedzialności za dopuszczenie do przedawnienia należności cywilnoprawnych, konsekwencje naruszenia zasady zaciągania zobowiązań, jak zarządzać płynnością finansową w jednostce, jak wydatkować środki publiczne, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.Zalety publikacji: - kompleksowe opracowanie dotyczące dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem budżetu parcycypacyjnego, zamowień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usług i innych ważnycy zagadnień interesujących zarządzających jednostką sektora finansów publicznych.. - konkretny opis zakresu odpowiedzialności w JST z punktu widzenia danych stanowisk (wójt, główny księgowy, pracownik, któremu powierzono dany zakres obowiązków), - wskazówki dotyczące prowadzenia finansów w jednostce wedle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Grupa docelowa: Kierownicy lub główni księgowi/skarbnicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (zwłaszcza gminy i powiaty) Kierownicy lub główni księgowi podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, np. organizacje fundacje, stowarzyszenia, spółki z udziałem JST

129,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułDyscyplina finansów publicznych
ISBN9788325572303
Data wydania30-01-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron288
WydawcaC.H. Beck
KategoriaInne
129,00 zł

brutto

Reklama
pixel