Druki ZUS 2018. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

Cena promocyjna 48,30 zł Regular Price 69,00 zł

W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15A, ZUS Z-15B).

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Płatnik składek będzie musiał je skorygować, oprócz tego może wezwany zostać przez ZUS na kontrolę. Roszczenia finansowe mogą zgłaszać też osoby ubezpieczone, które z powodu błędów w drukach poniosą statę. Żeby uniknąć takich problemów, warto sprawdzić, czy poprawnie wypełniamy poszczególne formularze, a w razie popełnienia błędu - jak je skorygować.

Więcej informacji
Nazwa produktu Druki ZUS 2018. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
ISBN 978-83-269-6994-2
Data wydania 29.12.2017
Symbol UOB0205
Opis hasłowy ZUS, dokumentacja ZUS, ZUS ZLA, ZUS Z-3, ZUS Z-15A, ZUS Z-15B ZAS-53, korygowanie dokumentów ZUS
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji m.in.:

• dowiesz się, jak skorygować błąd w dokumentach w związku z nadpłatą wynagrodzenia chorobowego,
• będziesz wiedzieć, jak powiadomić ZUS m.in. o zmianie numeru konta lub korekcie adresu siedziby firmy,
• będziesz mieć pewność, w jaki sposób dokumentowane jest prawo do zasiłków ze zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej,
• upewnisz się, co jest potrzebne przy dokumentowaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego,
• znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania przesyłane przez płatników składek i zasiłków,
• skorzystasz z list kontrolnych sprawdzających Twoją wiedzę.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa kadrowa, specjalista ds. płac
Format A4
Liczba stron 168
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa

Rodzaje druków ubezpieczeniowych oraz ich zastosowanie

Rozdział 1. Formularze zgłoszeniowe
Kiedy potrzebne są dodatkowe druki
ZUS musi wiedzieć o zmianach i stwierdzonych błędach
Jak powiadomić o zmianie lub korekcie
Zgłoszenie płatnika składek w pytaniach i odpowiedziach
Jak zgłosić ubezpieczonego oraz jego rodzinę
Jakich błędów należy się wystrzegać przy zgłaszaniu do ubezpieczeń
Informujemy o zmianach dotyczących ubezpieczonego
Zgłoszenia do ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Dodatkowe zgłoszenie – praca w szczególnych warunkach

Rozdział 2. Druki rozliczeniowe
Nie każdy płatnik musi składać druki rozliczeniowe
O czym warto pamiętać, wypełniając imienne raporty miesięczne
Informacje dla ubezpieczonego
Korekta błędów
Imienne raporty miesięczne w pytaniach i odpowiedziach: raport ZUS RCA
Raport ZUS RSA
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Deklaracja rozliczeniowa w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 3. Formularze wyrejestrowujące
Kody wyrejestrowania
Nie zapominajmy o rodzinie
Jak przeprowadzić zmianę lub korektę
Formularze wyrejestrowujące z ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Wyrejestrowanie płatnika składek
Jak skorygować zauważone błędy
Formularz ZUS ZWPA w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 4. Raporty zerowe
Brak przychodów podlegających oskładkowaniu
Niezłożenie raportu zerowego
Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd
Zasiłek chorobowy wypłacany za cały miesiąc
Wycofanie złożonego już raportu

Rozdział 5. Formularz ZUS IWA
Kto ma obowiązek przekazania druku IWA do ZUS
Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych
Jakie są konsekwencje nieprzekazania danych do ZUS
W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać druk IWA do ZUS
Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać kopię ZUS IWA

Rozdział 6. Informacja roczna za ubezpieczonych za ubiegły rok
Kto powinien otrzymać informację roczną
Dane, jakie powinna zawierać informacja roczna
Co zrobić, gdy dane zawarte w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym

Rozdział 7. Kod tytułu ubezpieczenia – zmiana i korekta
Kod w zgłoszeniach do ubezpieczeń
Kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach rozliczeniowych
Kod w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń

Rozdział 8. Zaświadczenie ZUS Rp-7
Postępowanie w sprawie przyznania emerytury. Dokumentacja emerytalna
Wniosek o emeryturę
Wycofanie wniosku
Data zgłoszenia wniosku o emeryturę
Istotne elementy wniosku
Jakie dokumenty załączyć do wniosku emerytalnego
Dokumentowanie okresów pracy szczególnej
Decyzja emerytalna

Rozdział 9. Dokumentowanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego
Uprawnienia pracowników i innych ubezpieczonych do zasiłków macierzyńskich
Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
Pracownik lub pracownica pobierający zasiłek macierzyński występują o zasiłek macierzyński
za okres urlopu rodzicielskiego
Pracownik lub pracownica, którzy nie pobierali zasiłku macierzyńskiego, występują o zasiłek
macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Pracownik lub pracownica korzystający z urlopu rodzicielskiego i z zasiłku macierzyńskiego chcą
zrezygnować z pobierania tego zasiłku
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego nieprzypadający bezpośrednio po poprzednim okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Pracownica lub pracownik podejmują pracę w czasie urlopu rodzicielskiego
Pracownik występuje o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Pracownica matka dziecka chce skrócić okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i powrócić do pracy
Pracownik ojciec dziecka chce skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w związku ze skróceniem
okresu jego pobierania przez matkę dziecka (po upływie 14 tygodni) i jej powrotem do pracy
Pracownica chce przerwać wypłatę zasiłku macierzyńskiego w związku z pobytem w szpitalu
lub innej placówce leczniczej
Pracownik ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w związku z pobytem ubezpieczonej
matki dziecka w szpitalu lub innej placówce leczniczej
Pracownik chce przerwać wypłatę zasiłku macierzyńskiego w związku z wypisaniem
ubezpieczonej matki dziecka ze szpitala lub innej placówki leczniczej
Pracownica ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po wypisaniu jej ze szpitala lub innej placówki leczniczej
Pracownica lub pracownik chcą przerwać wypłatę zasiłku macierzyńskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu
Pracownica lub pracownik ubiegają się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego po wypisaniu dziecka ze szpitala
Pracownik ubiega się o zasiłek macierzyński w związku ze śmiercią matki dziecka lub porzuceniem przez nią dziecka
Pracownik ubiega się o zasiłek macierzyński, ponieważ matka dziecka legitymuje się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu
znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem
Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem
o niepełnosprawności w stopniu znacznym chce przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
po upływie co najmniej 8 tygodni po porodzie, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej
sprawowanie opieki nad dzieckiem
Pracownica matka dziecka zaprzestaje sprawowania opieki nad dzieckiem i rezygnuje z pobierania
zasiłku macierzyńskiego
Pracownik ojciec dziecka chce pobierać zasiłek macierzyński, ponieważ matka dziecka będąca
osobą nieubezpieczoną podejmuje zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu zatrudnienia
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Rozdział 10. Rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca – ubezpieczenia, składki i druki
Oświadczenie pracownika
Ograniczenia w podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych
Obliczanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Urlop wychowawczy przez część miesiąca – ustalanie podstawy wymiaru składek
Kod ubezpieczenia oraz świadczenia
Urlop wychowawczy w raportach przekazywanych do ZUS
Przejście z urlopu macierzyńskiego na urlop wychowawczy – zmiana ubezpieczeń oraz podstawy
Urlop wychowawczy po macierzyńskim – druki przekazywane do ZUS
Praca oraz urlop wychowawczy w jednym miesiącu
Urlop wypoczynkowy przed wychowawczym
Urlop macierzyński, wypoczynkowy oraz wychowawczy

Rozdział 11. Zasiłek chorobowy i opiekuńczy – zasady dokumentowania uprawnień
e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej
Elektroniczne zaświadczenie w postaci wydruku
Wydruk e-ZLA – obowiązki lekarza i prawa ubezpieczonego
Zaświadczenie lekarskie na formularzu (tryb alternatywny)
Wnioski o wypłatę zasiłku chorobowego
Ustalanie uprawnień przez płatnika z elektronicznych zaświadczeń
Postępowania w sprawie wypłaty zasiłku, gdy jego płatnikiem jest ZUS
Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Wypłata świadczeń dla prowadzącego działalność pozarolniczą
Terminy dotyczące elektronicznych zaświadczeń
Zwolnienie lekarskie wystawione na „starym” druku
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

Rozdział 12. Indywidualny rachunek składkowy w ZUS od 2018 roku
Cel – ułatwienie rozliczeń
Struktura NRS
Podział wpłat na indywidualny rachunek
Kiedy dwa numery rachunków
Płatnicy korzystający z IPP

Rozdział 13. Przykładowo wypełnione druki
Oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia
zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
ZAS 53 – Wniosek o zasiłek chorobowy
ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek (służące do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości)
ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek (stanowiące podstawę przyznania .i wypłaty przez ZUS
zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku
opiekuńczego oraz świadczeń dla osób niebędących pracownikami)
ZUS Z-3b – Zaświadczenie płatnika składek (osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
ZUS Z-10 – Oświadczenie w związku z roszczeniem .o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
ZUS Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
ZUS Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym
członkiem rodziny
ERP-6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych