FabrykaWiedzy.com
Druki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
Promocja
-60%
Druki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

Druki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika

W publikacji znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumentowaniem prawa do zasiłku chorobowego (ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b i ZAS-53) oraz opiekuńczego (ZUS Z-15).

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 27,30 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Płatnik składek będzie musiał je skorygować, oprócz tego może zostać wezwany przez ZUS na kontrolę. Roszczenia finansowe mogą zgłaszać też osoby ubezpieczone, które z powodu błędów w drukach poniosą statę. Żeby uniknąć takich problemów, warto sprawdzić, czy poprawnie wypełniamy poszczególne formularze, a w razie popełnienia błędu - jak je skorygować.

Spis treci

Rodzaje druków ubezpieczeniowych oraz ich zastosowanie

Rozdział 1. Formularze zgłoszeniowe

Kiedy potrzebne są dodatkowe druki
ZUS musi wiedzieć o zmianach i stwierdzonych błędach
Jak powiadomić o zmianie lub korekcie
Zgłoszenie płatnika składek w pytaniach i odpowiedziach
Jak zgłosić ubezpieczonego oraz jego rodzinę
Jakich błędów należy się wystrzegać przy zgłaszaniu do ubezpieczeń
Informujemy o zmianach dotyczących ubezpieczonego
Zgłoszenia do ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Od 31 marca 2011 r. dodatkowe zgłoszenie

Rozdział 2. Druki rozliczeniowe

Nie każdy płatnik musi składać druki rozliczeniowe
O czym warto pamiętać, wypełniając imienne raporty miesięczne
Informacje dla ubezpieczonego
Korekta błędów
Imienne raporty miesięczne w pytaniach i odpowiedziach:raport ZUS RCA
Raport ZUS RSA
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Deklaracja rozliczeniowa w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 3. Formularze wyrejestrowujące

Kody wyrejestrowania
Nie zapominajmy o rodzinie
Jak przeprowadzić zmianę lub korektę
Formularze wyrejestrowujące z ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Wyrejestrowanie płatnika składek
Jak skorygować zauważone błędy
Formularz ZUS ZWPA w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 4. Raporty zerowe

Brak przychodów podlegających oskładkowaniu
Zapłata za umowę zlecenia dopiero po jej wykonaniu
Niezłożenie raportu zerowego
Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd
Zasiłek chorobowy wypłacany za cały miesiąc
Wycofanie złożonego już raportu

Rozdział 5. Formularz ZUS IWA

Kto ma obowiązek przekazania druku IWA do ZUS
Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych
Jakie są konsekwencje nieprzekazania danych do ZUS
W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać druk IWA do ZUS
Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać kopię ZUS IWA

Rozdział 6. Informacja roczna za ubezpieczonych za ubiegły rok

Kto powinien otrzymać informację roczną
Dane, jakie powinna zawierać informacja roczna
Co zrobić, gdy dane zawarte w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym

Rozdział 7. Kod tytułu ubezpieczenia – zmiana i korekta

Kod w zgłoszeniach do ubezpieczeń
Kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach rozliczeniowych
Kod w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń
Rozdział 8. Zaświadczenie ZUS Rp-7
Na jakim druku i na podstawie jakich dokumentów
Informacje dotyczące pracodawcy i pracownika
Częste zwolnienia lekarskie
Jakie dane w tabeli
Nie tylko wynagrodzenia
Gdzie wykazać wypłaty za rok poprzedni
Przy ekwiwalencie za urlop istotna data wypłaty
Przekroczenie kwoty granicznej
Umowy cywilnoprawne też niekiedy trzeba uwzględnić
Praktyczne wskazówki dla pracodawcy
Druk ZUS Rp-7 w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 8. Zaświadczenie ZUS Rp-7

Na jakim druku i na podstawie jakich dokumentów
Informacje dotyczące pracodawcy i pracownika
Częste zwolnienia lekarskie
Jakie dane w tabeli
Nie tylko wynagrodzenia
Gdzie wykazać wypłaty za rok poprzedni
Przy ekwiwalencie za urlop istotna data wypłaty
Przekroczenie kwoty granicznej
Umowy cywilnoprawne też niekiedy trzeba uwzględnić
Praktyczne wskazówki dla pracodawcy
Druk ZUS Rp-7 w pytaniach i odpowiedziach

Rozdział 9. Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego
Wypłata kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Dokumentowanie prawa do zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Rozdział 10. Rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca – ubezpieczenia, składki i druki

Oświadczenie pracownika
Ograniczenia w podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych
Obliczanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Kod ubezpieczenia oraz świadczenia
Urlop wychowawczy w raportach przekazywanych do ZUS
Przejście z urlopu macierzyńskiego na urlop wychowawczy – zmiana ubezpieczeń oraz podstawy
Urlop wychowawczy po macierzyńskim – druki przekazywane do ZUS
Praca oraz urlop wychowawczy w jednym miesiącu
Urlop wypoczynkowy przed wychowawczym
Urlop macierzyński, wypoczynkowy oraz wychowawczy

Rozdział 11. Zasiłek chorobowy i opiekuńczy – nowe zasady dokumentowania uprawnień

e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej
Elektroniczne zaświadczenie w postaci wydruku
Zaświadczenie lekarskie na formularzu (tryb alternatywny)
Wnioski o wypłatę zasiłku chorobowego lub opiekuńczego – nowe wzory formularzy
Ustalanie uprawnień przez płatnika z elektronicznych zaświadczeń
Postępowania w sprawie wypłaty zasiłku, gdy jego płatnikiem jest ZUS
Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Wypłata świadczeń dla prowadzącego działalność pozarolniczą
Terminy dotyczące elektronicznych zaświadczeń
Zwolnienie lekarskie wystawione na starym druku

Rozdział 12. Program Płatnik wersja 10.01.001 125

Aktualizacja programu i pobieranie danych z ZUS – 3 punkty
Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych
Dodatkowa weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych
Zmiana danych identyfikacyjnych ubezpieczonego bezpośrednio na tworzonym dokumencie
Wykorzystywanie słowników adresowych przy wypełnianiu danych w kartotece płatnika i ubezpieczonych
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
Zmiany w weryfikacji dokumentów rozliczeniowych
Zmiany w „Kreatorze tworzenia dokumentów rozliczeniowych”
Możliwość wyliczania imiennego raportu miesięcznego według wskazanego schematu finansowania składek
Sporządzanie ZUS DRA w ramach jednego zakresu numerów (np. od 01 do 39), gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na dokumencie
Wysyłanie zestawów dokumentów rozliczeniowych
Sporządzanie dokumentów przez płatników, którzy posiadają wiele oddziałów
Przygotowanie dokumentów w oddziałach
Weryfikacja dokumentów w centrali

Rozdział 13. Przykładowo wypełnione druki

Oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia
zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
ZUS Rp-6 – Informacja na temat okresów składkowych i nieskładkowych
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zaświadczenie ZUS Z-3 służące do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości
Druk ZUS Z-3a stanowiący podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń dla osób niebędących pracownikami
ZUS Z-3b – zaświadczenie płatnika składek (osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
ZUS Z-10 oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rahabilitacyjne
ZUS Z-15 – oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
ZUS ZAS-53 – wniosek o zasiłek chorobowy

Informacje dodatkowe

TytułDruki ZUS 2017. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
ISBN978-83-269-5630-0
Data wydania31-10-2016
SymbolUOB0138
Opis hasłowyZUS, dokumentacja ZUS, ZUS ZLA, ZUS Z-3, ZUS Z-15, ZAS-53, korygowanie dokumentów ZUS
Korzyści dla Ciebie

Z publikacji m.in.:

  • dowiesz się, jak skorygować błąd w dokumentach w związku z nadpłatą wynagrodzenia chorobowego,
  • będziesz wiedzieć, jak powiadomić ZUS m.in. o zmianie numeru konta lub korekcie adresu siedziby firmy,
  • będziesz mieć pewność, w jaki sposób dokumentowane jest prawo do zasiłków ze zwolnień lekarskich wystawionych w formie elektronicznej,
  • upewnisz się, co jest potrzebne przy dokumentowaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego,
  • znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania przesyłane przez płatników składek i zasiłków,
  • skorzystasz z list kontrolnych sprawdzających Twoją wiedzę.
Grupa docelowakadrowa, specjalista ds. płac
FormatB5
Liczba stron176
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAgnieszka Konopacka-Kuramochi
AutorPraca zbiorowa
KategoriaPolecamy dla Kadrowych

Normalna cena: 69,00 zł

Cena promocyjna: 27,30 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel