FabrykaWiedzy.com
Dotacje na działalność pożytku publicznego
Dotacje na działalność pożytku publicznego

Dotacje na działalność pożytku publicznego

Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego.Publikacja zawiera:13 wzorów niezbędnych dokumentów 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania liczne orzecznictwo sądoweW książce omawiamy:rodzaje zadań publicznych, które mogą być dotowane z ustawy o pożytku publicznym, zakresy kompetencji poszczególnych organów i poziomów JST w zakresie przyznawania dotacji z pożytku publicznego, procedurę ubiegania się o środki budżetowe, w tym środki pochodzące z dotacji, możliwości dotowania zadań publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym przypadku gdy prowadzą działalność odpłatną i nieodpłatną, zagadnienia związane z otwartym konkursem ofert: Jakie są zasady obowiązujące przy zlecaniu zadań w trybie otwartego konkursu ofert i kiedy można zastosować ten tryb? Jakie są nieprawidłowości przy zleceniu zadań w trybie otwartego konkursu ofert? Jakie są zasady działania komisji konkursowych? Jak unieważnić konkurs? Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę w konkursie? Jak opublikować wyniki konkursu? Jak przeprowadzić kontrolę udzielonej dotacji? Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań i rozliczyć dotacje? zagadnienia związane z trybem uproszczonym pozyskiwania środków na gruncie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: Jakie są warunki zastosowania tego trybu? Jakie są ograniczenia w tym względzie? zagadnienia związane z trybem bezkonkursowym i inicjatywą lokalną, zasady i tryb postępowania w związku z udzielaniem, przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji na gruncie wielu ustaw (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o ochronie zabytków) – w przypadku wychwycenia sprzeczności między regulacjami w poszczególnych aktach proponujemy logiczne, praktyczne rozwiązania, odpowiedzialność prawną wynikającą z faktu udzielenia, przekazania bądź otrzymania dotacji.Książka zawiera przykłady uchwał, umów i innych dokumentów, przydatnych w codziennej działalności sektora publicznego, np.:Wzór uchwały w sprawie trybu postępowania w przypadku zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Decyzja w sprawie zwrotu dotacji do budżetu gminy Wzór uchwały o dotowaniu sportu Wzór rocznego programu współpracy Wzór uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Uzasadnienie do projektu uchwały rady miasta Wzór wniosku o realizację zadania publicznego Wzór oferty realizacji zadania publicznego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wzór umowy zlecenia zadania Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznegoWraz z publikacją odrzymasz miesięczny dostęp do portalu www.EkspertBeck.pl, do modułu Finanse i księgowość

129,00 zł

brutto

Dostępność: Brak w magazynie

Informacje dodatkowe

TytułDotacje na działalność pożytku publicznego
ISBN9788325570460
Data wydania12-03-2015
SymbolOIS0001
Liczba stron290
WydawcaC.H. Beck
AutorKotowski Jarosław
KategoriaInne
129,00 zł

brutto

Reklama
pixel