FabrykaWiedzy.com
Dokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.
Promocja
-20%
Dokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.

Dokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.

Publikacja zawiera pełen zestaw dokumentów i oświadczeń niezbędnych w pracy zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ich treść odpowiada najnowszym regulacjom ustawy Prawo zamówień publicznych, która została obszernie znowelizowana w 2016 roku.

Normalna cena: 99,99 zł

Cena promocyjna: 79,80 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. rzuciła wykonawców i zamawiających na głęboką wodę. Krótkie vacatio legis oraz bardzo duża skala zmian stały się przyczyną wielu błędów, jakie zaczęły się pojawiać w trakcie trwających postępowań. Duża ich część widoczna była w dokumentacji niespełniającej wymogów nowej regulacji.

Już teraz – dzięki książce „Dokumenty w zamówieniach publicznych” – każdy uczestnik postępowania będzie mógł skorzystać z niezastąpionego wsparcia, gwarantującego bezbłędne i w pełni zgodne z aktualnym stanem prawnym przygotowanie niezbędnych pism, oświadczeń, ogłoszeń i wezwań.

Każdy wzór opatrzono komentarzami ekspertów, które w przystępny i praktyczny sposób wyjaśniają, jak stosować zapisy w prowadzonych postępowaniach i z jakich regulacji prawnych wynika ich brzmienie. Dla tych, którzy chcą dostosować własną dokumentację do zmienionych realiów prawnych, polecamy elektroniczną wersję dokumentów. Link do nich podajemy wewnątrz książki!

Spis treci

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych
Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej progów unijnych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powyżej progów unijnych
Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego
Wniosek o powołanie biegłego
Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie dostaw o wartości powyżej progów unijnych
Wzór oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych
Wzór oferty w postępowaniu powyżej progów unijnych
Gwarancja zapłaty wadium
Gwarancja należytego wykonania umowy
Potwierdzenie złożenia oferty
Zobowiązania do udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Pełnomocnictwo konsorcjalne
List referencyjny
Przedłużenie terminu składania ofert
Wniosek o wyjaśnienie treści siwz
Odpowiedź na zapytanie do siwz wraz ze zmianą specyfi kacji
Zaproszenie do dialogu
Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki
Zaproszenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert w negocjacjach z ogłoszeniem
Oferta wstępna
Prekwalifikacja
Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym
Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej
Wezwanie do wyjaśnienia oświadczeń i dokumentów
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictw
Wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty
Wezwanie do wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny
Zawiadomienie o omyłkach stwierdzonych w ofercie
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
Wezwanie do przedłużenia ważności wadium
Informacja o zatrzymaniu wadium
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Informacja o zakończeniu dialogu
Informacja o zwrocie wadium
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności/zaniechaniu czynności
Odwołanie
Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Opozycja przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego
Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów z odwołania

Informacje dodatkowe

TytułDokumenty w zamówieniach publicznych. Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r.
ISBN978-83-269-5754-3
Data wydania12-12-2016
SymbolUOX0055
Opis hasłowynowelizacja prawa zamówień publicznych 2016, nowelizacja Pzp, Pzp po nowelizacji, nowe przepisy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zaproszenie do negocjacji, odwołanie do KIO, protokół z posiedzenie komisji przetargo
Korzyści dla Ciebie

Dzięki publikacji "Dokumenty w zamówieniach publicznych":

  • będziesz miał zawsze pod ręką aktualne wzory ogłoszeń, wezwań i oświadczeń stosowanych w postępowaniu o zamówienie publiczne,
  • poznasz eksperckie komentarze, które ułatwią Ci tworzenie i wypełnianie tych dokumentów oraz pomogą Ci uniknąć kryjących się w nich pułapek,
  • otrzymasz dostęp do edytowalnych wersji tych dokumentów i łatwo będziesz mógł je dostosować do własnych potrzeb,
  • zaoszczędzisz czas, ponieważ nie będziesz musiał od podstaw tworzyć dokumentów i będziesz miał pewność, że wzory, które stosujesz są w pełni zgodne z nowelizacją.
Grupa docelowaspecjalista ds. zamówień publicznych
FormatB5
Liczba stron168
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaRafał Duluk
AutorAgata Hryc-Ląd, Marta Mikulska-Nawacka, Dominika Perkowska
KategoriaPrawo

Normalna cena: 99,99 zł

Cena promocyjna: 79,80 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel