FabrykaWiedzy.com
Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń
Nowość
Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń

Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń

Nowa sytuacja prawna powstała w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. spowodowała konieczność zmodyfikowania wielu formularzy funkcjonujących w placówkach ochrony zdrowia. Zmiany te wymusiło tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Płyta CD zawiera 60 najbardziej przydatnych wzorów dokumentów, które pozwolą na szybie dostosowanie się podmiotu czy gabinetu do nowych regulacji.

89,00 zł

brutto

Dostępność: W magazynie

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Płyta CD „Dokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń” zawiera gotowe wzory dokumentów z czterech działów tematycznych: Udostępnianie danych, Dokumenty i ewidencje wewnętrzne służące ochronie danych, Obowiązki informacyjne oraz Listy kontrolne. Gotowe i najbardziej przydatne w pracy wzory dokumentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych pacjentów od razu można wdrożyć w swoim podmiocie czy gabinecie. Wszystkie zawarte na płycie: oświadczenia, ewidencje, rejestry, polityki i upoważnienia - są zgodne z przepisami wynikającymi z RODO.  

Spis treci

Udostępnianie danych

1. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej

2. Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej

3. Odmowa usunięcia danych osobowych uzyskanych w związku z upoważnieniem dostępu do dokumentacji medycznej

4. Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej ze względu na braki formalne wniosku

5. Rejestr podmiotów którym udostępniono dokumentację medyczną lub odmówiono dostępu

6. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

7. Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej

8. Oświadczenie o braku upoważnienia do zasięgania informacji o stanie zdrowia

9. Oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do zasięgania informacji o stanie zdrowia

10. Wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na działanie medyczne

11. Wniosek osoby upoważnionej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta

12. Przykładowe zapisy porozumienia pomiędzy przyszłymi współadministratorami

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Dokumenty i ewidencje wewnętrzne służące ochronie danych

14. Przykładowa informacja dla pracowników

15. Przykładowa polityka bezpieczeństwa

16. Ewidencja haseł administratora

17. Ewidencja nośników zawierających dane osobowe

18. Ewidencja napraw, przeglądów i konserwacji systemu informatycznego

19. Ewidencja czynności w systemie informatycznym

20. Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

21. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

22. Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna powierza dane osobowe

23. Ewidencja podmiotów, którym placówka medyczna udostępnia dane osobowe

24. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych

25. Raport z oceny skutków dla ochrony danych  

26. Rejestr naruszeń bezpieczeństwa

27. Uchwała powołująca Inspektora Ochrony Danych

28. Zarządzenie dotyczące powołania Inspektora Ochrony Danych

29. Oświadczenie dotyczące braku konfliktów interesów

30. Raport z naruszenia ochrony danych osobowych

31. Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

32. Oświadczenie pracownika o tym, że został poinformowany o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

33. Zgoda na przekazanie nagrań z monitoringu

34. Formularz świadomej zgody na zabieg

35. Formularz świadomej zgody na postępowanie anestezjologiczne (znieczulenie)

36. Zawiadomienie sądu o wykonaniu procedury medycznej u osoby nieprzytomnej

37. Wniosek uczelni ośrodka badawczego o udostępnienie dokumentacji medycznej

38. Procedura nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

39. Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu rozmów telefonicznych

40. Karta szkolenia wstępnego z zakresu ochrony danych osobowych, w tym z zakresu przepisów RODO

41. Lista osób, które zapoznały się z polityką w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

42. Zapisy w umowie o świadczenie usług z inspektorem ochrony danych dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych

43. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

44. Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora

45. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

46. Instrukcja postępowania z danymi osobowymi w wersji papierowej

47. Zasady korzystania z poczty elektronicznej

48. Instrukcja zarządzania systemem informacyjnym/informatycznym

 

Obowiązki informacyjne

49. Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do pacjenta stosowana od 25 maja 2018 r.

50. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych od 25 maja 2018 r.

51. Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku zbierania danych od osoby której dane dotyczą

52. Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą

 

Listy kontrolne

53. Lista kontrolna: Jak, zgodnie z RODO, powierzyć przetwarzanie danych osobowych

54. Lista kontrolna: Sprawdź, czy podmiot przetwarzający spełnia wymogi RODO

55. Lista kontrolna: Jak zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO

56. Lista kontrolna: Jak wyznaczyć inspektora ochrony danych

57. Lista kontrolna: Jakie zabezpieczenia danych zastosować zgodnie z RODO

58. Lista kontrolna: Zgłaszanie inspektora ochrony danych organowi nadzorczemu krok po kroku

59. Lista kontrolna: Jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych

60. Lista kontrolna: Jak zawiadomić Prezesa UODO o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Informacje dodatkowe

TytułDokumentacja RODO w ochronie zdrowia - niezbędne wzory formularzy, zgód i oświadczeń
SymbolUOV0065
Data wydania12-07-2018
ISBN9788326975820
Opis hasłowyRODO, ochrona danych osobowych, placówka medyczna, dokumentacja medyczna
Korzyści dla Ciebie
  • ułatwić pracę w placówce medycznej;
  • oszczędzić czas pracownikom ochrony zdrowia;
  • dzięki płycie CD łatwo i szybko można przygotować dokumentację, dostosowując wzory do swoich potrzeb
Grupa docelowaPlacówki medyczne, prywatna praktyka lekarska, podmiot leczniczy, gabinet lekarski
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaAlina Sulgostowska
Autorpraca zbiorowa
KategoriaKsiążki
89,00 zł

brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel