Dokumentacja medyczna w praktyce. 99 kluczowych odpowiedzi zgodnych z RODO

149,00 zł

Poradnik z płytą CD przydatny każdemu pracownikowi medycznemu, który ma styczność z dokumentacją medyczną oraz danymi osobowymi pacjentów – zarówno dla lekarza, pielęgniarki, zarządzającego placówką medyczną, ale również rejestratorki i pracowników administracyjnych. Znajdziesz w niej wiele wskazówek, jak uchronić się przed błędami w dokumentacji medycznej oraz jak uniknąć kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 48h od daty wydania + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Poradnik skierowany do lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz wszystkich osób mających styczność z przetwarzaniem danych osobowych w podmiotach leczniczych i prowadzących dokumentację medyczną pacjentów. Podpowiadamy, jak prawidłowo udostępniać i zabezpieczyć dokumentację medyczną. Wskazujemy, jak chronić ją przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszystkie porady uwzględniają przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO. Ponadto publikacja zwiera bezcenne informacje o tym, jak uniknąć kar nakładanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zebrać odpowiednie argumenty na potrzeby procesu sądowego z tytułu odszkodowania za błędy medyczne.

Więcej informacji
Nazwa produktu Dokumentacja medyczna w praktyce. 99 kluczowych odpowiedzi zgodnych z RODO
ISBN 978-83-269-7804-3
Data wydania 09.10.2018
Symbol ZOV0010
Opis hasłowy Dokumentacja medyczna, e-dokumentacja, ochrona danych osobowych, RODO,
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się, jak prawidłowo udostępniać dokumentację medyczną i jak prowadzić e-dokumentację; zyskasz pewność, że dane medyczne oraz dane osobowe pacjentów przetwarzane w Twojej placówce są bezpieczne; poprawnie stosujesz przepisy dotyczące RODO

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa Lekarze, pielęgniarki, położne, podmioty wykonujące działalność leczniczą,osoby zarządzające placówką ochrony zdrowia
Format B5
Liczba stron 296
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Alina Sulgostowska
Autor Praca zbiorowa

Wstęp ............................................................................................................... 9

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ .................................................... 13
Pytanie 1. Jak uniknąć posądzenia o fałszowanie dokumentacji medycznej ...... 13
Pytanie 2. Jakie konsekwencje grożą za wynoszenie dokumentacji do domu .... 16
Pytanie 3. Jak uzupełniać książeczkę zdrowia dziecka – 4 wybrane elementy ... 18
Pytanie 4. Kiedy możesz sprostować szpitalną kartę informacyjną .................... 23
Pytanie 5. Jak wypełniać zlecenie wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego ....................................................................................................... 25
Pytanie 6. Pracujesz jako ratownik medyczny – jaką dokumentację wystawić pacjentowi na miejscu zdarzenia ........................................................................ 28
Pytanie 7. Jak usprawnić proces uzupełniania dokumentacji medycznej .......... 30
Pytanie 8. Jakie wpisy musisz zawrzeć w księdze pracowni diagnostycznej ....... 32
Pytanie 9. Czy możesz usunąć błędny wpis w dokumentacji medycznej ............ 36
Pytanie 10. Jak uzupełniać dokumentację, gdy nie masz wszystkich danych pacjenta .............................................................................................................. 37
Pytanie 11. Jak wystawiać recepty na bezpłatne leki dla seniorów ................... 39
Pytanie 12. Jak numerować wpisy zabiegów rehabilitacyjnych u tego samego pacjenta .............................................................................................................. 43
Pytanie 13. Czy możesz wpisać pacjenta do kolejki bez oryginału
skierowania ........................................................................................................ 47
Pytanie 14. Jak wypełniać kartę indywidualnych zleceń lekarskich .................... 49
Pytanie 15. Jak zmotywować lekarzy do starannego wypełniania
dokumentacji medycznej ................................................................................... 51
Pytanie 16. Kiedy powinieneś wydać pacjentowi skierowanie na leczenie
w związku z uzależnieniem ................................................................................. 56
Pytanie 17. Jak bezbłędnie wypisać skierowanie do sanatorium ....................... 59
Pytanie 18. Jak właściwie zlecić długoterminową opiekę pielęgniarki ............... 62
Pytanie 19. Wystawiasz orzeczenie o stanie zdrowia psychicznego
– czy zawsze musisz badać pacjenta ................................................................... 63
Pytanie 20. Pacjent żąda sprostowania dokumentacji – dlaczego warto
uzyskać od niego pisemny wniosek .................................................................... 65

UDOstępNIANIE DOKUMENtACJI MEDYCZNEJ ................................................. 70
Pytanie 21. Komu możesz odmówić wypożyczenia oryginału dokumentacji medycznej .......................................................................................................... 70
Pytanie 22. Podajesz pacjentowi wyniki badań przez telefon – czy jest to dozwolone .......................................................................................................... 72
Pytanie 23. Jak udostępniać dokumentację zmarłego pacjenta po złagodzeniu tajemnicy lekarskiej ............................................................................................ 74
Pytanie 24. Czy trzeba udostępniać puste strony w dokumentacji medycznej .... 77
Pytanie 25. Rejestr wniosków – jak uniknąć zarzutu niewłaściwego
udostępniania dokumentacji .............................................................................. 79
Pytanie 26. Udostępnianie dokumentacji bez zgody – czego może żądać
Rzecznik Praw Pacjenta ...................................................................................... 82
Pytanie 27. Sąd wzywa Cię do udostępnienia dokumentacji – czy poniesiesz koszty kopiowania .............................................................................................. 84
Pytanie 28. Otrzymałeś upoważnienie przesłane pocztą – jak sprawdzić,
czy jest prawdziwe .............................................................................................. 86
Pytanie 29. Protokół sekcji zwłok – komu możesz okazać dokument
do wglądu ........................................................................................................... 90

ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOtNEGO .................................... 95
Pytanie 30. Kiedy bezwzględnie trzeba uzyskać zgodę pacjenta na zabieg ........ 95
Pytanie 31. Czy można połączyć oświadczenia pacjenta w jeden dokument ..... 99
Pytanie 32. Czy upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji ........ 101
Pytanie 33. Jak postąpić, gdy pacjent wycofuje upoważnienie
do uzyskiwania informacji o jego zdrowiu ........................................................ 103
Pytanie 34. Kiedy musisz uzyskać od pacjenta zgodę na znieczulenie ............. 104
Pytanie 35. Przyjmujesz pacjenta z udarem mózgu – czy możesz rozpocząć leczenie bez uzyskania zgody ........................................................................... 106
Pytanie 36. Informujesz pacjenta o metodzie leczenia i uzyskujesz zgodę
na zabieg na jednym formularzu – czy to właściwe postępowanie .................. 108

ROSZCZENIOWY PACJENT ............................................................................... 111
Pytanie 37. Jakie dane o pacjencie możesz udostępnić zakładom
ubezpieczeń ...................................................................................................... 111
Pytanie 38. Jak możesz udowodnić, że podczas leczenia nie doszło
do błędu medycznego ...................................................................................... 114
Pytanie 39. Czy wpisywać godzinę na oświadczeniu o wyrażeniu zgody
na badanie ........................................................................................................ 117
Pytanie 40. Jakich błędów powinien uniknąć stomatolog, aby móc
skutecznie obronić się w procesie o odszkodowanie ....................................... 119
Pytanie 41. Dopuściłeś się zabiegu bez zgody pacjenta – 5 wskazówek,
jak uniknąć roszczeń ......................................................................................... 121
Pytanie 42. U pacjenta doszło do zakażenia po usunięciu zęba
– jak wykazać, że dochowałeś należytej staranności ........................................ 125
Pytanie 43. Wykonujesz zabiegi medycyny estetycznej – jak dodatkowo
się zabezpieczyć na wypadek roszczeń pacjenta .............................................. 129
Pytanie 44. Co Ci grozi za łamanie prawa do informowania pacjenta .............. 133
Pytanie 45. Pacjent dostarczył skierowanie, w którym są braki
– czy powinienieś zapisać go na listę oczekujących .......................................... 137
Pytanie 46. Jak skutecznie zmniejszyć liczbę skarg pacjentów ......................... 139
Pytanie 47. Jak informować pacjentów o ograniczeniu odwiedzin
w placówce ....................................................................................................... 142
Pytanie 48. Jak skutecznie bronić się w sądzie – 5 istotnych zapisów
w dokumentacji ................................................................................................ 143
Pytanie 49. Jak poinformować pacjenta, że wynik badania odbiega
od normy .......................................................................................................... 146
Pytanie 50. Jak postąpić, gdy pacjent nakłania Cię do poświadczenia
nieprawdy w dokumentacji medycznej ............................................................ 150
Pytanie 51. Pacjent nagrał przebieg wizyty – czy może wykorzystać to
nagranie jako dowód w sądzie ......................................................................... 154
Pytanie 52. Kiedy możesz zniszczyć zdjęcie RTG, aby nie dopuścić
do roszczeń pacjenta ........................................................................................ 158

KONtROLE NFZ ............................................................................................... 161
Pytanie 53. Jak unikać najczęstszych błędów na receptach ............................. 161
Pytanie 54. Wypisujesz recepty na leki refundowane – upewnij się,
że robisz to prawidłowo ................................................................................... 164
Pytanie 55. Jak uzyskiwać numery recept od NFZ według nowych zasad ........ 165
Pytanie 56. Jakie elementy musisz obligatoryjnie zawrzeć na recepcie ........... 167
Pytanie 57. Jak uniknąć kar NFZ za błędne prowadzenie dokumentacji
medycznej ........................................................................................................ 170
Pytanie 58. Zostałeś ukarany za brak uzasadnienia procedury medycznej
– jak wyeliminować ten błąd ............................................................................ 172
Pytanie 59. Refundacja leków – za co najczęściej karze NFZ ............................ 174
Pytanie 60. Jak zminimalizować negatywne skutki kontroli NFZ ...................... 176
Pytanie 61. Czy możesz żądać od kontrolera NFZ protokołu przekazania dokumentacji .................................................................................................... 178
Pytanie 62. Kiedy NFZ ma obowiązek powiadomić o kontroli .......................... 180
Pytanie 63. Jakie dowody musisz przedstawić kontrolerowi NFZ ..................... 181
Pytanie 64. Czy kontrolę NFZ można podważyć ............................................... 185
Pytanie 65. Jak możesz się bronić w czasie kontroli NFZ .................................. 187
Pytanie 66. Czy kontrola NFZ może sięgać wstecz ............................................ 190
Pytanie 67. Kiedy NFZ może rozwiązać umowę ................................................ 191
Pytanie 68. Co może być najsurowszą karą za fałszowanie recept ................... 193
Pytanie 69. Czy donos na placówkę zawsze skutkuje kontrolą ......................... 196
Pytanie 70. Co Ci grozi, jeśli pacjent odkryje błędy w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta i powiadomi o tym NFZ ................................................ 200

ELEKtRONICZNA DOKUMENtACJA MEDYCZNA ............................................... 202
Pytanie 71. Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz wdrażać e-dokumentację .... 202
Pytanie 72. Jak tworzyć kopie bezpieczeństwa w elektronicznej
dokumentacji medycznej ................................................................................. 205
Pytanie 73. Jakie korzyści możesz czerpać z dokumentacji medycznej
w smartfonie .................................................................................................... 206
Pytanie 74. W jaki sposób możesz kontrolować przepływ informacji
w systemach do e-dokumentacji medycznej .................................................... 208
Pytanie 75. Na jakie cechy programu do e-dokumentacji powinieneś
zwrócić uwagę przed jego zakupem ................................................................. 211
Pytanie 76. W jaki sposób możesz skutecznie podpisywać e-zwolnienia
– 3 rozwiązania ................................................................................................. 215
Pytanie 77. Jakich kluczowych elementów nie możesz pominąć, wdrażając e-dokumentację ............................................................................................... 219
Pytanie 78. Licencje na oprogramowanie do e-dokumentacji medycznej
– jak uniknąć zbędnych wydatków ................................................................... 223
Pytanie 79. Czy musisz zakładać pacjentowi opaskę identyfikacyjną
na izbie przyjęć ................................................................................................. 226
Pytanie 80. Przekazujesz informacje o pacjencie między placówkami
– jak to robić do czasu wdrożenia pełnej e-dokumentacji ................................ 229
Pytanie 81. Ile czasu musisz przewidzieć na wdrożenie e-dokumentacji ......... 233
Pytanie 82. Jak wykorzystać e-długopis i e-opaskę, aby usprawnić przepływ informacji w placówce ...................................................................................... 234

OCHRONA DANYCH W DOKUMENtACJI MEDYCZNEJ ...................................... 238
Pytanie 83. Sprzeciw pacjenta wobec przetwarzania jego danych
– kiedy musisz go respektować ........................................................................ 238
Pytanie 84. Co muszą zawierać upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych ........................................................................................... 243
Pytanie 85. Jak w praktyce stosować prawo pacjenta do bycia zapomnianym ... 245
Pytanie 86. Poznaj wytyczne RODO na temat przestrzegania prawa
pacjenta do intymności .................................................................................... 247
Pytanie 87. Jak prowadzić dokumentację badań naukowych w związku
z ochroną danych osobowych .......................................................................... 251
Pytanie 88. Lekarz prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską
– jak dostosować się do wymogów RODO ....................................................... 253
Pytanie 89. Pierwsze udostępnienie kopii dokumentacji nieodpłatnie
– jak się wywiązać z tego obowiązku ................................................................ 258
Pytanie 90. Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych osobowych
– czy zawsze jest wymagana ............................................................................. 262
Pytane 91. Jak prawidłowo zabezpieczyć kopie dokumentacji medycznej wysyłane e-mailem ........................................................................................... 264
Pytanie 92. Zapis dotyczący zgody na przetwarzanie danych
– sprawdź poprawną formułę .......................................................................... 269
Pytanie 93. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
– jakie zasady obowiązują dla placówek ochrony zdrowia ............................... 273
Pytanie 94. Czy RODO pozwala na powołanie jednego inspektora
ochrony danych dla kilku placówek .................................................................. 276
Pytanie 95. Rozszerzony obowiązek informacyjny – jak przygotować dokumentację zgodnie z prawem ..................................................................... 280
Pytanie 96. 72 godziny na zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
– jak tego dokonać ........................................................................................... 282
Pytanie 97. Czy obowiązek informacyjny należy wypełnić także
w związku z rejestracją telefoniczną pacjenta .................................................. 287
Pytanie 98. Udostępnienie studentowi danych medycznych
– czy potrzebujesz odpowiedniej zgody pacjentów ......................................... 289
Pytanie 99. Czy możesz przekazać pracodawcy informacje
o stanie zdrowia pacjenta ................................................................................. 291

PODstAWA PRAWNA ..................................................................................... 293