FabrykaWiedzy.com
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie. Trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach
Promocja
-66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie. Trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie. Trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach

Publikacja to kompendium wiedzy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w placówkach oświatowych. Zawiera istrukcje badania prawa do otrzymania trzynastki oraz wyjaśnienienia dotyczące obliczania jej wysokości dla nauczycieli oraz pracowników niepedagocznych. Poznasz odpowiedzi, dzięki którym unikniesz błędów i wypłacisz trzynastki w terminie.

Normalna cena: 59,00 zł

Cena promocyjna: 19,90 zł


brutto

Dostępność: W magazynie

Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Dodaj do koszyka

Interesuje Cię ten produkt?

Szczegóły

Publikacja stanowi dokładne omówienie zasad nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia przez pracowników placówek oświatowych, wyjaśnia które okresy oraz składniki wynagrodzenia należy brać pod uwagę podczas ustalania jego wysokości, a także wskazuje, w jakich okolicznościach pracownik zostanie pozbawiony prawa do trzynastej pensji. Uwzględnia ona fakt, iż w placówkach oświatowych pracownicy uprawnieni do otrzymania trzynastki zatrudniani są na podstawie różnych rodzajów umów, a tym samym nabywają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odmiennych zasadach – w szczególności dotyczy to nauczycieli oraz pracowników zajmujących stanowiska niepedagogiczne, w tym pracowników sezonowych.

Spis treci

Rozdział 1.
Osoby uprawnione do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 roku
1.1. Nauczyciel
1.2. Asystent nauczyciela
1.3. Osoba zatrudniona za zgodą kuratora
1.4. Nauczyciel pracujący w zakładowej organizacji związkowej
1.5. Osoba zatrudniona przy pracach interwencyjnych
1.6. Bez trzynastki w szkołach niepublicznych i niesamorządowych
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 2.
Okres uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
2.1. Co oznacza termin „okres przepracowany”?
2.2. Obliczanie pełnych miesięcy pracy na podstawie Kodeksu cywilnego
2.3. Sumowanie okresów zatrudnienia w danej szkole
2.4. Okresy pobierania stypendium wliczane są do trzynastki
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 3.
Wypłata trzynastki mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy
3.1. Zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły
3.2. Zatrudnienie pracownika sezonowego
3.3. Powołanie do służby wojskowej
3.4. Rozwiązanie stosunku pracy
2.5. Nawiązanie stosunku pracy
3.6. Urlop dla poratowania zdrowia
3.7. Urlopy związane z rodzicielstwem
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 4.
Pozbawienie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4.1. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwająca dłużej niż dwa dni
4.2. Stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie nietrzeźwości
4.3. Wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby
4.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 5.
Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
5.1. Wysokość trzynastki pracownika zatrudnionego przez część roku
5.2. Wysokość trzynastki pracownika zatrudnionego na część etatu
5.3. Przy uzupełnieniu etatu trzynastkę wypłaca szkoła macierzysta
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 6.
Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
6.1. Wynagrodzenie zasadnicze
6.2. Dodatki do wynagrodzenia
6.3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw
6.4. Jednorazowy dodatek uzupełniający
6.5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
6.6. Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy
6.7. Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy
6.8. Wynagrodzenie za realizację projektu unijnego
6.9. Odprawa pieniężna
6.10. Zasiłek na zagospodarowanie
6.11. Dodatek wiejski
6.12. Świadczenie urlopowe, świadczenia z ZFŚS, pomoc zdrowotna
6.13. Nagroda jubileuszowa
6.14. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
6.15. Nagrody dla pracowników samorządowych
6.16. Odprawa emerytalno-rentowa
6.17. Wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
6.18. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
6.19. Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy
6.20. Wynagrodzenie za pracę w święto
6.21. Dodatek za uciążliwość pracy
6.22. Wynagrodzenie za okres choroby
6.23. Otrzymane wynagrodzenie roczne za poprzedni rok
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 7.
Termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
7.1. Wypłata trzynastki w pierwszym kwartale nowego roku
7.2. Termin wypłaty trzynastki w przypadku likwidacji pracodawcy
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 8.
Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
8.1. Potrącenia alimentacyjne
8.2. Należności niealimentacyjne
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 9.
Trzynastka po zmarłym pracowniku przypada jego małżonkowi i dzieciom
9.1. Dzieci uprawnione do świadczeń po zmarłym
9.2. Kiedy trzynastkę po zmarłym pracowniku wypłacić spadkobiercom
9.3. Ustalenie kręgu osób uprawnionych do świadczeń po zmarłym
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 10.
Błędy w wypłacie świadczeń pracowniczych
10.1. Konsekwencje błędu w wypłacie świadczenia
10.2. Jak odzyskać nadpłatę
10.3. Obowiązek wypłaty zaległego świadczenia
10.4. Odpowiedzialność za błąd w wypłacie świadczenia
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 11.
Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Rozdział 12.
WZORY DOKUMENTÓW
Wzór informacji o wysokości trzynastki dla pracownika samorządowego
Wzór informacji o wysokości trzynastki dla nauczyciela
Wzór informacji o braku uprawnienia do otrzymania trzynastki
Rozdział 13.
Podstawa prawna

Informacje dodatkowe

TytułDodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie. Trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach
ISBN978-83-269-5905-9
Data wydania20-01-2017
SymbolUOO0095
Opis hasłowydodatkowe wynagrodzenie roczne, trzynastki, trzynastki w oświacie, zasady obliczania trzynastki, utrata prawa do trzynastki, informacja o wysokości trzynastki
Korzyści dla Ciebie

Z książki dowiesz się:

  • na czym polegają różnice w zasadach przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • którzy pracownicy nabyli prawo do dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok
  • jak obliczyć wysokość trzynastki pracowników, którzy nie przepracowali całego roku lub byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • które składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki
  • jak stosować przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym po zmianach w zasadach udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem
  • jak dokonywać potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  • co zrobić, jeżeli pracownikowi wypłacono trzynastkę w nieprawidłowej wysokości
Grupa docelowaksięgowa, kadrowa, dyrektor, wicedyrektor
FormatB5
Liczba stron104
Oprawamiękka
WydawnictwoWiedza i Praktyka
WydawcaPaulina Krzyżanowska
AutorOpracowanie zbiorowe
KategoriaPolecamy dla Oświaty

Normalna cena: 59,00 zł

Cena promocyjna: 19,90 zł


brutto

Dodaj do koszyka
Reklama
pixel