Dodatkowe świadczenia dla kształcącego się pracownika a składki (E-book)

  • Ebook
31,40 zł

Pracodawca może pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przyznać świadczenia dodatkowe, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Od dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Przyznając pracownikowi dodatkowe świadczenia, można z nim zawrzeć umowę zobowiązującą go do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Okres odpracowania nie może rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu danego proces kształcenia. Gdyby pracownik kilkakrotnie podnosił swoje kwalifikacje, np. był kilka razy wysyłany na kurs, łączny okres do odpracowania nie może być dłuższy niż 3 lata. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, który np. bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerwie kształcenie, jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
Więcej informacji
Product Name Dodatkowe świadczenia dla kształcącego się pracownika a składki (E-book)
Symbol 1BC0090
ISBN 978-83-269-4366-9
Data wydania 27 paź 2015
Opis hasłowy podnoszenie kwalifikacji zawodowych, urlop szkoleniowy, zwrot czesnego
Korzyści dla Ciebie
  • Dowiesz się, czy w umowie zawartej z pracownikiem pracodawca może nałożyć na niego obowiązek zwrotu wypłaconego mu wynagrodzenia za okres, gdy pracodawca zwalniał go z pracy, aby wziął udział w kształceniu, czy też za okres przyznanego mu urlopu szkoleniowego;
  • Przeczytasz, kiedy pracownik nie musi zwracać kosztów kształcenia.
Grupa docelowa kadrowa, księgowa, specjalista ds. płac
Liczba stron 8
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Marlena Prószyńska
Autor Praca zbiorowa