Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem ( Ebook)

 • Ebook
25,53 zł

W strefie zagrożonej wybuchem mogą zaistnieć warunki powodujące niekontrolowane rozprzestrzeniania się ognia. W takich strefach niezwykle istotny jest właściwy dobór urządzeń elektrycznych zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Nie mniej ważne jest również odpowiednie przeprowadzanie pomiarów odbiorczych pomontażowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Ebook porusza zagadnienia związane z klasyfikacją przestrzeni zagrożonych wybuchem. Znajdziemy w nim również zagadnienia związane z oznaczeniami urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a także między innymi informacje przydatne przy dokonywaniu przeglądów i pomiarów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej informacji
Product Name Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem ( Ebook)
Symbol 1BN0008
ISBN 978-83-269-1741-7
Data wydania 30 gru 2013
Opis hasłowy instalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, przestrzenie zagrożone wybuchem, instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, pomiary instalacji elektyrcznych, eksploatacja instalacji elektrycznych
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się między innymi: 

1. Jak klasyfikować przestrzenie zagrożone wybuchem;
2. Jakie są oznaczenia urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym;
3. O ochronie instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem;
4. Jak wykonywać pomiary w strefach zagrożonych wybuchem.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 21
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Fryderyk Łasak
 • Wstęp
 • Jak klasyfikować przestrzenie zagrożone wybuchem
 • Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych
 • Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowych
 • Kolejność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem
 • Jak oznaczać strefy zagrożenia?
 • Oznaczanie elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Badania i certyfikacja urządzeń
 • Oznaczanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Ochrona instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Ochrona przed zwarciami, przeciążeniami i pracą niepełnofazową
 • Ochrona przed przepięciami
 • Ochrona przeciwporażeniowa
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych Wybuchem
 • Uprawnienia eksploatacyjne
 • Procedury oceny zgodności urządzeń elektrycznych w wykonaniu
 • przeciwwybuchowym
 • Wykonywanie pomiarów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji
 • Izolacji
 • Pomiary drgań
 • Pomiary temperatury powierzchni zewnętrznej urządzeń, uzwojeń i łożysk silników
 • Obowiązki pracowników wykonujących pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem