Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem ( Ebook)

  • Ebook
29,90 zł

W strefie zagrożonej wybuchem mogą zaistnieć warunki powodujące niekontrolowane rozprzestrzeniania się ognia. W takich strefach niezwykle istotny jest właściwy dobór urządzeń elektrycznych zgodnie z klasyfikacją poszczególnych stref zagrożenia. Nie mniej ważne jest również odpowiednie przeprowadzanie pomiarów odbiorczych pomontażowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Dostępność: W magazynie

Ebook porusza zagadnienia związane z klasyfikacją przestrzeni zagrożonych wybuchem. Znajdziemy w nim również zagadnienia związane z oznaczeniami urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a także między innymi informacje przydatne przy dokonywaniu przeglądów i pomiarów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej informacji
Nazwa produktu Dobór urządzeń elektrycznych i pomiary w strefach zagrożonych wybuchem ( Ebook)
Symbol 1BN0008
ISBN 978-83-269-1741-7
Data wydania 30.12.2013
Opis hasłowy instalacje elektryczne, ochrona przeciwporażeniowa, przestrzenie zagrożone wybuchem, instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, pomiary instalacji elektyrcznych, eksploatacja instalacji elektrycznych
Korzyści dla Ciebie

Dowiesz się między innymi: 

1. Jak klasyfikować przestrzenie zagrożone wybuchem;
2. Jakie są oznaczenia urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym;
3. O ochronie instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem;
4. Jak wykonywać pomiary w strefach zagrożonych wybuchem.

Grupa docelowa elektrycy
Format A5
Liczba stron 21
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Monika Kijok
Autor Fryderyk Łasak