Czas pracy – 93 pytania i odpowiedzi z praktyki

Cena promocyjna 50,51 zł Regular Price 69,00 zł

Poznaj rozwiązania 93 najczęstszych dylematów związanych z czasem pracy, m.in. planowaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy, systemami, rozkładami, rozliczaniem nadgodzin i dni wolnych, pracą nocną oraz innymi kwestiami.

Dostępność: W magazynie Realizacja: 24h (dni robocze) + czas dostawy zamówienia

Zamów: 22 518 28 27

Czas pracy trudno jest wyjaśniać „teoretycznie”. Najlepiej pokazać go na konkretnych przykładach. A jeszcze lepiej – na rzeczywistych problemach wziętych z praktyki.

Dlatego zebraliśmy 93 najważniejsze pytania z zakresu czasu pracy, jakie zadali nasi Czytelnicy.

Odpowiedzi udzielają wybitni specjaliści – praktycy z instytucji zajmujących się tworzeniem lub egzekwowaniem przepisów o czasie pracy (np. ministerstwa pracy czy inspekcji pracy – ale nie tylko).

Materiał pogrupowany został na odpowiednie działy tematyczne. Poza tym na końcu dodano tabele z odpowiednimi wskaźnikami z zakresu czasu pracy aktualnymi na 2020 rok. Wierzymy, że ta publikacja pomoże Państwu szybko rozwiązać problem zestosowaniem niełatwych przepisów o czasie pracy.

Więcej informacji
Product Name Czas pracy – 93 pytania i odpowiedzi z praktyki
ISBN 978-83-269-8628-4
Data wydania 10 paź 2019
Symbol UOB0274
Opis hasłowy Czas pracy, rozliczanie czasu pracy, rozliczanie nadgodzin, godziny pracy 2020, dni pracy 2020, praca nocna, dodatki za nadgodziny, okresy odpoczynku, systemy czasu pracy, system równoważny, rozkład czasu pracy, ewidencja czasu pracy, zmiany 2020
Korzyści dla Ciebie
 • Poznasz rozstrzygnięcia najczęstszych dylematów związanych ze stosowaniem przepisów o czasie pracy;
 • Zastosujesz gotowe wskaźniki związane z czasem pracy (aktualne na 2020 rok).
Grupa docelowa Specjaliści ds. kadr i płac
Format A5
Liczba stron 148
Oprawa miękka
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Agnieszka Gorczyca
Autor Praca zbiorowa pod nadzorem merytorycznym Joanny Suchanowskiej

Spis treści
1. czas pracy: co się do niego wlicza, wyjścia prywatne, delegacje, szkolenia ......... 7
Od 2019 r. jest problem z tzw. książkami (zeszytami) wyjść prywatnych ............ 7
Warto „zauważyć” w ewidencji czasu pracy 1-godzinną przerwę ......................... 8
Powierzanie dodatkowych obowiązków
– tylko w ramach norm czasu pracy ..........................................................................9
Czynności przygotowawcze też są wliczane do czasu pracy ................................ 11
Można odpracować wyjście prywatne także w innym okresie
rozliczeniowym........................................................................................................... 13
Wyjście prywatne można odpracować wcześniej .................................................. 14
Przejazd między placówkami firmy w ramach miasta to czas pracy................... 14
Pracownik wiezie kolegę w delegację – to znaczy, że pracuje............................... 15
Przejazdy w harmonogramowych godzinach to też czas pracy ........................... 17
Praca w weekend w delegacji uprawnia do dni wolnych, przejazd – nie ............ 19
Gdy w niedzielę tylko jechał w delegację, rekompensaty nie ma......................... 21
Przejazdów w delegacji „po godzinach” nie wliczamy do czasu pracy................ 23
Nie będzie wolnego za opcjonalne szkolenie w sobotę ......................................... 25
Przymusowe szkolenie po godzinach pracy to czas pracy .................................... 26
Szef wie o szkoleniu – ale niekoniecznie się na nie zgadza................................... 28
2. ewidencja czasu pracy i lista obecności ............................................................... 29
Potwierdzanie obecności – niekoniecznie przez podpis na liście ........................ 29
Nie trzeba odnotowywać wyjść prywatnych na liście obecności ......................... 30
Lista obecności zastąpi ewidencję – pod pewnymi warunkami........................... 32
Liczenie 3 lat przechowywania dokumentacji – stanowisko ................................ 33
Ewidencję czasu pracy może prowadzić szef działu............................................... 34
Delegacji nie wyróżnia się w ewidencji ................................................................... 37
Ewidencjonuje się tylko nieobecność w dni robocze ............................................ 39
Przerw na karmienie nie trzeba zaznaczać w ewidencji ....................................... 40
Uproszczona ewidencja – tylko dla niektórych pracowników ............................ 41
Jeśli okres rozliczeniowy liczony jest w tygodniach, to ewidencja też ................ 42
Kierowca zleceniobiorca też musi mieć ewidencję czasu pracy .......................... 43
Jak wskazać pracę w wolną sobotę i dzień wolny w zamian? ............................... 44
3. Systemy i rozkłady czasu pracy ........................................................................... 46
W razie braku regulacji zakładowych obowiązuje system podstawowy ........... 46
Harmonogram może być indywidualny lub zbiorowy ......................................... 47
Obowiązujący rozkład czasu pracy można wyjątkowo zmienić .......................... 48
Systemu czasu pracy nie podaje się w informacji z art. 29 kp ............................. 51
Regularne godziny zwalniają z konieczności tworzenia rozkładu
– jeśli je zapisano ....................................................................................................... 52
Zwalnia się w trakcie okresu rozliczeniowego – ma krótszy rozkład ................. 53
Cząstkowy rozkład możliwy także w krótszych okresach rozliczeniowych ....... 55
Okresowe natężenie prac? Pomoże długi okres rozliczeniowy............................. 56

Raz krótki, raz długi okres rozliczeniowy – legalny, ale raczej niewygodny ..... 57
Także w ruchomym czasie pracy wcześniejsze wezwanie oznacza
nadgodziny ................................................................................................................. 59
Ruchomy czas pracy pozwala naruszyć dobę, a indywidualny – nie .................. 60
Ruchomy czas pracy na wniosek pracownika nie wymaga zmiany
regulaminu .................................................................................................................. 61
Indywidualny rozkład nie pozwala na dwukrotną pracę w jednej dobie ........... 63
Zwiększając liczbę dni pracy, trzeba zmienić regulamin ...................................... 64
W jednym regulaminie można mieć różne systemy czasu pracy,
ale uwaga na dyskryminację ..................................................................................... 67
System równoważny – gdy wymaga tego organizacja pracy
i po zmianach w regulaminie ................................................................................... 68
Choremu w systemie równoważnym pomniejsza się tyle godzin,
ile miał pracować ........................................................................................................ 71
Praca w ruchu ciągłym jest możliwa rzadko, system równoważny
– częściej ..................................................................................................................... 72
W systemie zmianowym nie może być przerwy – jak w systemie
przerywanym .............................................................................................................. 74
W systemie weekendowym wolno pracować
tylko w piątek, sobotę i niedzielę ............................................................................. 75
W systemie zadaniowym nie ma klasycznego rozkładu ....................................... 76
Część kierowników może mieć system zadaniowy,
ale uwaga na regularne nadgodziny ........................................................................ 77
Można przejść na system zadaniowy, jeśli zmiana rodzaju pracy
to uzasadnia ................................................................................................................ 80
System zadaniowy bez ustalania zadań z tygodniowym wyprzedzeniem .......... 82
4. Okresy odpoczynku .............................................................................................. 85
Po delegacji pracownik ma prawo do odpoczynku nocnego ............................... 85
Jeśli przerwano odpoczynek, trzeba go zrekompensować ................................... 86
Odpoczynek liczy się od chwili zakończenia pracy .............................................. 87
Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
nie może naruszać odpoczynku ............................................................................... 89
5. Godziny nadliczbowe ........................................................................................... 92
Za naruszenie doby pracowniczej będzie dodatek ................................................ 92
Praca w domu nie zmienia zasad rozliczania nadgodzin ..................................... 93
Nie można wstecz zamienić urlopu wypoczynkowego na wolne
za nadgodziny ............................................................................................................ 94
Nie można odmówić pracy w nadgodzinach – choćby przekraczała
roczny limit ................................................................................................................. 95
Za nadgodziny dobowe zawsze płaci się razem z pensją miesięczną .................. 96
Kierownik ma bezpłatne nadgodziny, chyba że jest ich zbyt wiele ..................... 98

 1. Soboty, niedziele, dni wolne ............................................................................... 100
  Granice niedzieli w handlu są kalendarzowe – nawet przy wezwaniu ............. 100
  Inwentaryzacja w niedzielę – zabroniona w placówce handlowej .................... 101
  Wolne za święto – w tym samym okresie rozliczeniowym ................................ 102
  Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę ................................ 103
  Zatrudnionemu 7 stycznia nie daje się wolnego za święto 6 stycznia .............. 105
  Ryczałt za nadgodziny nie zwalnia z udzielenia dnia wolnego za sobotę ........ 106
  Dnia wolnego za pracę w sobotę udziela się bez wniosku pracownika ............ 107
  Dzień wolny za sobotę rekompensuje tylko 8 godzin ......................................... 108
  Za niedzielę w delegacji kierowcy daje się dzień wolny, jeśli pracował ............ 109
  W rozkładzie nie trzeba zaznaczać dni wolnych za sobotę i niedzielę ............. 111
  Gdy pracownik się uprze, za pracę w wolną sobotę otrzyma dodatek ............. 112
  Wolne za sobotę uzgadnia się z pracownikiem, a za niedzielę
  – niekoniecznie ........................................................................................................ 113
  Wcześniejsza praca w poniedziałek może być pracą w… niedzielę .................. 114
  Kadrowa ma wolne za niedzielę, a główna księgowa – nie ................................ 116
  Gdy firmie trudno oddać wolne za niedzielę, wystarczy dodatek .................... 117
  Praca w 5. dniu nie wymaga oddania dnia wolnego ........................................... 118
  Pracownik miał odbierać wolne, ale zachorował – jego strata .......................... 120
  Pracy w wolną sobotę nie wolno planować .......................................................... 121
  7. praca w nocy i dyżur ........................................................................................... 123
  Koniec pracy w nocy to koniec dodatku nocnego – bez zmiany umowy ........ 123
  Kierowcy mogą mieć dwie pory nocne.................................................................. 124
  Jeden pracodawca może wprowadzić dwie pory nocne ..................................... 125
  Nocna zmiana może być jednoosobowa .............................................................. 126
  Rodzic może się zgodzić np. tylko na pracę nocną, a na delegacje już nie ...... 127
  Dyżuru domowego zazwyczaj nie wlicza się do czasu pracy ............................. 128
  Dyżur zasadniczo nie jest czasem pracy, lecz nie może naruszać
  odpoczynku .............................................................................................................. 129
  8. Niepełny etat ....................................................................................................... 131
  Limit godzin ponadwymiarowych – w umowie, a nie w regulaminie .............. 131
  Godzin ponadwymiarowych też lepiej nie nadużywać ...................................... 132
  Limit godzin ponadwymiarowych z dodatkiem można wskazać
  średniotygodniowo .................................................................................................. 134
  Niepełnoetatowiec może bez nadgodzin pracować po 12 godzin ..................... 136
  Niepełnoetatowiec ma identyczną normę jak pracownik pełnoetatowy ......... 137
  Dodatek nocny niepełnoetatowca – jak przy pełnym etacie .............................. 139
  Wniosek o 1/4 etatu zamiast wychowawczego – nie wiąże ................................ 140
  9. tabele i wskaźniki związane z czasem pracy w 2020 roku ................................. 142
  Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 1-miesięcznych w 2020 roku ........... 142
  Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 3-miesięcznych w 2020 roku ........... 142

Czas pracy dla okresów rozliczeniowych 4-miesięcznych w 2020 roku ........... 143
Czas pracy pracowników zatrudnionych na 1/2 i 1/4 etatu w 2020 roku ........ 143
Dodatki za godziny nadliczbowe ........................................................................... 143
Jak rozliczyć godziny nadliczbowe – instrukcja .................................................. 144
Limity godzin nadliczbowych ................................................................................ 144
Rekompensowanie pracy pon adwymiarowej albo nadliczbowej ..................... 145
Przerwy, które pracodawca może wprowadzić .................................................... 145
Przerwy obowiązkowe, wliczane do czasu pracy i płatne .................................. 146
Systemy i okresy rozliczeniowe czasu pracy ......................................................... 147
Systemy czasu pracy – przesłanki stosowania ...................................................... 148