Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa (E-book)

  • Ebook
34,06 zł

1. Zasady compliance oraz due diligence 

2. Tworzenie efektywnego i skutecznego systemu eliminującego działania niezgodne z zasadami prawa konkurencji i ochrony danych osobowych 
3. Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
4. Analiza wskaźnikowa w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej
Dostępność: W magazynie

Zamów: 22 518 28 27

Analiza przedsiębiorstwa na bazie sprawozdania finansowego przedstawia w sposób jasny i przejrzysty sytuację ekonomiczną jednostki gospodarczej w zakresie wypłacalności oraz zwrotu zainwestowanego kapitału. Określa także potencjał ekonomiczny do rozwoju. Do nadzorowania rzetelności przedstawionych danych służą wewnętrzne procedury weryfikacji prowadzenia biznesu zgodnego z regulacjami prawnymi, zwane compliance, szczególnie ważne dla potencjalnych nabywców udziałów.

Więcej informacji
Product Name Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa (E-book)
Symbol 1AF0007
ISBN 978-83-269-4330-0
Data wydania 15 paź 2015
Opis hasłowy compliance, due diligence, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, analiza finansowa
Korzyści dla Ciebie
1. Praktyczne wskazówki do wdrażania i stosowania zasad compliance oraz due diligence
2. Praktyczne narzędzia do tworzenia programów przestrzegania konkurencji
3. Negatywne zjawiska i nieprawidłowości występujące w spółkach - na przykładach
4. Prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie narzędzi monitorujących przestrzeganie prawa
5. Co zrobić, jeśli wobec spółki wszczęto postępowanie antymonopolowe
3. Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
4. Przykładowe dokumenty i wyliczenia w dwóch wersjach językowych − polskiej i angielskiej:
● analiza wskaźnikowa,
● kalkulacja zakupu samochodu,
● wartość pieniądza w czasie.
Grupa docelowa księgowa, główna księgowa, dyrektor finansowy
Format A4
Liczba stron 38
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Renata Grochowska-Siudaj
Autor Dąbrowska Barbara, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, menedżer w firmie leasingowej należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej