CD Dokumentacja kadrowa w szkole. Nauczyciele

49,00 zł

Najnowsze wydanie "Dokumentacji kadrowej nauczycieli" zawiera aż 188 przydatnych dokumentów w rozmaitych sprawach kadrowo-płacowych nauczycieli. Wzory przydadzą się m.in. przy zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli, wypłacie wynagrodzeń i innych świadzceń, rozliczaniu czasu pracy, udzielaniu urlopów, jak również awansie zawodowym. Dokumenty zawierają aktualną treść i podstawy prawne uwzględniające zmiany w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Niektóre dokumenty mogą okazać się przydatne w ruchu kadrowym związanym z wygaszaniem gimnazjów oraz klas gimnazjalnych.

Dostępność: W magazynie

Dokumentowanie wszelkich czynności kadrowo-płacowych podejmowanych przez dyrektora szkoły, choć nieobowiązkowe i momentami dość uciążliwe, to jednak zmniejsza ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji swych poczynań. Udokumentowanie realizacji danego obowiązku lub uprawnienia stanowi dowód jego wykonania. Nie ulega zatem wątpliwości, że sam dyrektor lub też pracownik prowadzący sprawy kadrowo-płacowe w szkole powinni dokumentować wykonywane przez siebie czynności. Chcąc ułatwić to zadanie i zaoszczędzić czas, przedstawiamy pakiet 188 aktualnych wzorów dokumentów przydatnych w sprawach kadrowo-płacowych nauczycieli. Wśród nich znalazły się również wzory przydatne w związku z ruchem kadrowym w gimnazjach i szkołach z klasami dotychczasowego gimnazjum

Więcej informacji
Nazwa produktu CD Dokumentacja kadrowa w szkole. Nauczyciele
ISBN 978-83-269-7342-0
Data wydania 02.04.2018
Symbol UOO0150
Opis hasłowy dyrektor szkoły, kadrowa, organ prowadzący
Korzyści dla Ciebie

Publikacja zapewni Ci praktyczne narzędzia przydatne w wielu rodzajach spraw kadrowo-płacowych, a zwłaszcza w następujących:
• awans zawodowy i staż nauczycieli,
• rozliczanie czasu pracy nauczycieli,
• zatrudnianie, zwalnianie i modyfikacja warunków pracy nauczycieli,
• udzielanie urlopów i zwolnień od pracy,
• wypłata wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS i innych świadczeń pieniężnych.

Strona produktowa N/D
Grupa docelowa dyrektor szkoły, organ prowadzący
Format N/D
Liczba stron N/D
Oprawa N/D
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydawca Paulina Stanek
Autor N/D